• Nyheter
  • Sänker spänningen och spar energi

Nyheter

Sänker spänningen och spar energi

Sänker spänningen och spar energi
2011-09-20
Energisparsystemet Wess dimrar både stora och små belysningsanläggningar och ska minska elanvändning och underhållskostnader.

        
 

Med dimringssystemet Wess kan man minska energibehovet och dessutom få ökad livslängd för don och ljuskällor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny produkt för dimring av belysningsanläggningar ska enligt leverantören Malux ge en energibesparing på mellan 25 och 40 procent.

– Effektbehovet sjunker kraftigt och man får även minskat behov av underhåll. Tillsammans gör det att man får en återbetalningstid på två till fem år. Det vill säga kortare tid än garantitiden som är fem år, säger Martin Schulze Nilsson, produktansvarig på Malux.

Dimring sker centralt
Systemet är anpassat för vägbelysning, cykelbanor, tunnlar, gångstråk och liknande. Det installeras i anslutning till en transformatorstation eller belysningscentral.

– Genom att dimringen sker centralt och att ljuskällornas livslängd ökar får man minskade underhållskostnader, säger Martin Schulze Nilsson.

Sänker spänningen stegvis
Vid dimring sänker man spänningen ner till valfri nivå. Sänkningen kan göras i flera små steg från 230 volt ner till 185 volt. Något som är skonsamt för ljuskällorna och ska ge dem ökad livslängd. Sänkningen kan även ställas in för valfria tidsintervall.

För flertalet ljuskällor
Systemet är anpassat för ljuskällor med konventionella driftdon, exempelvis metallhalogen, hög- och lågtrycksnatrium, lysrör och kvicksilver. Dimringen ska också fungera om led-armaturer ingår i anläggningen. Med särskilda driftdon kan man dimra även led-armaturerna.

Produkten finns för 10, 16, 25 och 32 ampere.

 

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.