Nyheter

Samma brunn för alla vinklar

Samma brunn för alla vinklar
Nu lanseras en golvbrunn med roterbart utloppsrör. Det ska ge flexibel anslutning samtidigt som det krävs mindre utrymme och färre språng för att justera in brunnen.

      
 

Faluplasts golvbrunn Flexibrunn har roterbart utloppsrör som inte sitter centrerat. Därmed ska brunnen kräva mindre utrymme, antalet språng kan minskas och injusteringen förenklas.

 

 

 

 

Faluplasts nya Flexibrunn är konstruerad med ett roterbart utloppsrör. Det gör brunnen flexibel och den kan användas för både sido- och bottenanslutning.

– Eftersom brunnen klarar alla olika anslutningsvinklar behöver installatören bara ha med sig en brunn vid renoveringsarbeten, menar Greger Bonde på Faluplast.

Enklare justering
Dessutom sitter brunnens utloppsrör inte centrerat. Vid bottenanslutning kan man därför vrida brunnen runt sin egen axel vid finjusteringen mot avloppsröret. På så vis ska behovet av språng kunna minimeras och det blir enklare att justera in brunnen vågrätt.

Mindre bilning och färre språng
Även vid horisontell anslutning kräver brunnen färre språng än en brunn med fast utloppsrör. Det ska också medföra att man inte behöver bila ur lika mycket i betongplattan vid renovering.

Tät led med låsning
Brunnens led har samma typ av tätning som övriga rördelar och ska därmed vara helt tät.

– Leden är dessutom försedd med en låsning som gör att den inte kan åka isär. Något som testades extra inför typgodkännadet, förklarar Greger Bonde.
Förutom att brunnen är typgodkänd är den anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

 

Här finns ett filmklipp som visar installation av Flexibrunn i jämförelse med en traditionell brunn.

 

 

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.