• Nyheter
  • Samlar in och separerar flytslam som kan bli biogas

Nyheter

Samlar in och separerar flytslam som kan bli biogas

SurfCleaner SCW 6000 samlar in och separerar flytslam som kan bli biogas
Det svenska utvecklingsbolaget SurfCleaner AB har skapat flera produkter som separerar bort föroreningar från vattenytor baserade på Dr Stig Lundbäcks upptäckter av det mänskliga hjärtats pump- och autoreglerande funktioner. En av dem är SurfCleaner SCW 6000 - en skimmer/separatorhybrid som automatiskt samlar in och separerar föroreningar som flytslam på vattenytan i avloppsreningsverk så att det kan återvinnas för tillverkning av exempelvis biogas.

Genom att kombinera variationer i inflödeshastighet och riktning med gravimetrisk separation så kan SurfCleaner samla in, separera och även återvinna föroreningar från vattenytor såsom olja, diesel, bensin, flytslam, mikroplaster, alger och skräp.

Processen bakom SurfCleaner är baserad på hjärtats principer och arbetar i 3 steg: 
1, Insamling genom en motordriven propeller som skapar ett undertryck där det förorenade vattnet sugs in i maskinen.
2, Separation genom att flödeshastigheten saktas ner och där partiklar med högre flytkraft flyter uppåt i tanken och det renade vattnet flödar ut i botten. 
3, Återvinning genom att en sensor känner av när tanken är fylld och vänder riktning på propellern så att den snurrar baklänges och bildar ett övertryck. En klaff stängs till, för att förhindra att vattnet rinner tillbaka ut utan fungerar istället som en kolv som tränger upp föroreningarna genom utloppsröret. Den separerade föroreningen leds till en separat container för vidare behandling och återvinning.

SurfCleaners projekt med att separera flytslam startade 2013 genom att, tillsammans med IVL och Sveriges största avloppsreningsverk Henriksdals reningsverk i Stockholm, ta fram en prototyp. Energimyndigheten beviljade ett stöd 2019 för att tillsammans med Tekniska verken i Linköping ta fram en färdig produkt för serietillverkning. Den första kommersiella installationen är hos Sandviken Energi i februari 2022.

SurfCleaner finns i tre modeller som används för att rensa bort olja i hamnar, floder, tunnlar, gruvor och oljegropar samt flytslam i reningsverk: 
SCW 6000 - System för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk. Separationskapacitet: 6 000 l/h.
SCO 8000 - Högpresterande oljeskimmer/separatorhybrid för industriell vattenrening. Återvinner 100% av oljan med mindre än 0,5% vatteninnehåll. Separationskapacitet: 8 000 l/h.
SCO 1000 - Mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av mindre oljespill och industriella applikationer. Separationskapacitet: 1 000 l/h.

SurfCleaner behöver varken pump, powerpack, hydraulik eller pneumatik och kan drivas med batterier eller solceller. 
Insamlat flytslam har en TS-halt (TorrSubstans) på ca 5 %.
100% av insamlad olja kan återvinnas eller säljas vidare.
 
Referenser på användare av SurfCleaners är exempelvis ett stålverk i Argentina, Ragn-Sells som separerar nära 100% av oljan ur tvättvattnet från sugbilar och, för att skydda dricksvattentäkten Mälaren, avskiljer och rensar tunnelprojekten i Förbifart Stockholm mellan 100-200 liter hydraulolja/vecka.

Artikeln är skriven av Helena Bengtsson

SurfCleaner SCW 6000 tömmer separerat flytslam med litet vatteninnehåll
SurfCleaner SCW 6000 tömmer separerat flytslam med litet vatteninnehåll
SurfCleaner SCW 6000 är en skimmer/separatorhybrid som samlar in och separerar flytslam på vattenytan
SurfCleaner SCW 6000 är en skimmer/separatorhybrid som samlar in och separerar flytslam på vattenytan
Flytslam kan återvinnas till biogas
Flytslam kan återvinnas till biogas

Nyheter

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.