• Nyheter
  • Säkrare skyltning med automatiserad kran

Nyheter

Säkrare skyltning med automatiserad kran

Säkrare skyltning med automatiserad kran
Skyltning vid vägarbeten kan vara en farlig verksamhet. Men med Svevias nya automatiserade kran ska arbetsmiljön förbättras och säkerheten höjas.

      
 

Med en automatiserad kran ska Svevia förbättra säkerheten vid utsättning av skyltar. Med hjälp av ett system med RFID-taggar ska kranen sätta ut rätt skyltar utan att någon person behöver vara på vägen.

 

 

 

 

 

 

Innan ett vägarbete kan påbörjas ska ett antal skyltar sättas ut. Detta är normalt ett riskfyllt arbete. Men med en ny automatiserad kran kan skyltarna sättas ut och hämtas in, utan att några människor behöver vara ute på vägen.

Taggar håller reda på skyltarna

Kranen som gör arbetet är monterad på en lastbil och är kopplad till ett system där trafikanordningsplanen lagts in. För att systemet ska kunna hålla reda på skyltarna används så kallade RFID-taggar. På så vis säkerställs att rätt skyltar och material finns med på flaket. Sedan vet systemet vilka skyltar som ska ställas ut, var de ska placeras och i vilken ordning.

Färre lyft och mindre slitage

Förutom en säkrare arbetsmiljö ser Svevia även andra fördelar med systemet. Det ska bli färre tunga lyft, mindre slitage på material och enklare administration. Dessutom ska systemet ge bättre kontroll över vilket material som används. Därmed ska det även bli mindre risk att material blir kvarglömt när vägarbetet är avslutat.

Utvecklad i samarbete

Kranen är utvecklad av Svevia i samarbete med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Street Smart Equipment AB.

 

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.