• Nyheter
  • Säkrare skyltning med automatiserad kran

Nyheter

Säkrare skyltning med automatiserad kran

Säkrare skyltning med automatiserad kran
Skyltning vid vägarbeten kan vara en farlig verksamhet. Men med Svevias nya automatiserade kran ska arbetsmiljön förbättras och säkerheten höjas.

      
 

Med en automatiserad kran ska Svevia förbättra säkerheten vid utsättning av skyltar. Med hjälp av ett system med RFID-taggar ska kranen sätta ut rätt skyltar utan att någon person behöver vara på vägen.

 

 

 

 

 

 

Innan ett vägarbete kan påbörjas ska ett antal skyltar sättas ut. Detta är normalt ett riskfyllt arbete. Men med en ny automatiserad kran kan skyltarna sättas ut och hämtas in, utan att några människor behöver vara ute på vägen.

Taggar håller reda på skyltarna

Kranen som gör arbetet är monterad på en lastbil och är kopplad till ett system där trafikanordningsplanen lagts in. För att systemet ska kunna hålla reda på skyltarna används så kallade RFID-taggar. På så vis säkerställs att rätt skyltar och material finns med på flaket. Sedan vet systemet vilka skyltar som ska ställas ut, var de ska placeras och i vilken ordning.

Färre lyft och mindre slitage

Förutom en säkrare arbetsmiljö ser Svevia även andra fördelar med systemet. Det ska bli färre tunga lyft, mindre slitage på material och enklare administration. Dessutom ska systemet ge bättre kontroll över vilket material som används. Därmed ska det även bli mindre risk att material blir kvarglömt när vägarbetet är avslutat.

Utvecklad i samarbete

Kranen är utvecklad av Svevia i samarbete med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Street Smart Equipment AB.

 

 

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.