• Nyheter
  • Säkra övergången från konventionella till relinade rör.

Nyheter

Säkra övergången från konventionella till relinade rör.

.
VVS-installatörer slipper finna upp egna lösningar varje gång. Nu finns en standardlösning för att klara övergången.

Sacparts Relining Connection är en instickshylsa i PP där den smalare delen är anpassad i dimension för att monteras i det relinade röret och den större delen för att koppla ihop med ett konventionellt rör. Det relinade röret kapas och därefter monteras Sacparts Relining Connection som tätas med hjälp av en för ändamålet avsedd fogmassa samt en typgodkänd JET-koppling, vilket garanterar en tät övergång.

Sacparts Relining Connection är en viktig del av Sacpros system för relining med foder av dagvatten- och avloppssystem. Systemet bygger på att det ska vara tydligt och enkelt, var och hur det installeras. Det installeras på samma sätt varje gång, i övergångar, grenrör, nya anslutningar, liggande eller stående stammar.

Dimensioner
Sacparts Relining Connection levereras tillsammans med en JET-koppling och finns i två olika storlekar, för rör med dimensionen 110 mm respektive 75mm.

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.