Nyheter

Säkerhetssystem för imkanaler

Säkerhetssystem för imkanaler
Halton KGS säkerhetssystem gör det möjligt att mäta fett i imkanaler.

 
 Fettskiktet mäts i imkanalen.

KGS innehåller sensorer som monteras i imkanal och mäter fettskiktet optiskt i kanalen och ger larm när imkanal måste rengöras.
Upp till 10 stycken sensorer kan anslutas till ett system men fler system kan kopplas samman.

Via Halton styrpanelen Touch Screen kan belastningen i kanalen följas i realtid och rengöring behovsstyras utifrån faktisk nedsmutsning och inte vid fasta tider som annars är vanligt. Larm kan även gå till byggnadens överordnade system.

Fördelen är dels rena system utifrån verklig nedsmutsning och dels en mer brandsäker anläggning. Fett i imkanaler är en stor anledning till brandrisk i byggnader.

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.