Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Säkerhetssystem för imkanaler

Säkerhetssystem för imkanaler
Halton KGS säkerhetssystem gör det möjligt att mäta fett i imkanaler.

 
 Fettskiktet mäts i imkanalen.

KGS innehåller sensorer som monteras i imkanal och mäter fettskiktet optiskt i kanalen och ger larm när imkanal måste rengöras.
Upp till 10 stycken sensorer kan anslutas till ett system men fler system kan kopplas samman.

Via Halton styrpanelen Touch Screen kan belastningen i kanalen följas i realtid och rengöring behovsstyras utifrån faktisk nedsmutsning och inte vid fasta tider som annars är vanligt. Larm kan även gå till byggnadens överordnade system.

Fördelen är dels rena system utifrån verklig nedsmutsning och dels en mer brandsäker anläggning. Fett i imkanaler är en stor anledning till brandrisk i byggnader.

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.