För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Säkerhetsslussar som hjälper till att förhindra spridning av av Covid-19

Nyheter

Säkerhetsslussar som hjälper till att förhindra spridning av av Covid-19

Säkerhetsslussar som hjälper till att förhindra spridning av av Covid-19
Gunnebo Nordic har lanserat en serie säkerhetsslussar med syfte att erbjuda en kontaktlös, automatisk tillträdeskontroll som förhindrar spridning av exempelvis Covid-19. Säkerhetsslussarna erbjuds i tre skyddsnivåer med integrerad mätning av kroppstemperatur, avkänning av ansiktsmask samt obligatorisk användning av handsprit.

Gunnebo Nordics säkerhetsslussar SpeedStile FL, FLs, FP och SlimStile kan nu erhållas i utförandet H-Sense för en säker tillträdeskontroll med syfte att förhindra smittspridning av t ex Covid-19 eller annan smittsam sjukdom. H-Sense kan användas exempelvis vid ingångar till sjukhus, kontor, flygplatser, skolor, fabriker, kollektivtrafik.

H-Sense finns i tre skyddsnivåer med mätning av kroppstemperatur, avkänning av ansiktsmask och obligatorisk användning av handsprit.

Kontroll av kroppstemperatur

H-Sense T erbjuder kontaktlös infraröd mätning av kroppstemperatur integrerat i säkerhetsslussen. Systemet består av integrerad kamera, 7" skärm och infraröd sensor som mäter kroppstemperaturen kontaktlöst på ca 0,3-1,0 meter. Vid förhöjd kroppstemperatur nekas inträde. Tillförlitligheten är ± 0,3 °C.

Kontroll av användning av ansiktsmask
H-Sense M analyserar, med hjälp av en högprecisions kamera och bildanalys om besökaren bär ansiktsmask. Vid krav på ansiktsmask kommer systemet att neka inträde om besökaren saknar mask. 

Obligatorisk handdesinfektion
H-Sense G. Automatisk handspritsbehållare som kontaktlöst doserar en desinfektionsdos som besökaren måste ta emot, annars nekas inträde. Behållaren är monterad på en stålstolpe och utrustad med en glasbarriär mot säkerhetsslussen.

Läs mer om systemet på Gunnebo Nordics webbplats.

Skriven av Anna Göth

H-Sense T. Kontroll av kroppstemperatur
H-Sense T. Kontroll av kroppstemperatur
H-Sense M. Kontroll av ansiktsmask
H-Sense M. Kontroll av ansiktsmask
H-Sense G. Obligatorisk handdesinfektion
H-Sense G. Obligatorisk handdesinfektion

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.