Nyheter

Rund infiltration från Uponor

Rund infiltration från Uponor
Mycket dagvatten i tätbebyggda områden måste tas om hand

 

Snabbare installation
Utan specialistkunskaper lägger ordinarie VA-personal snabbt och smidigt Uponor IQ Infiltration. Rören monteras enkelt utan gummiring och rörgraven återfylls med vanlig makadam.

Tryggare teknik
Infiltrationsrören tillverkas av en stark konstruktion där hålens placering skapar ett jämt flöde med minimal risk för igensättning. Systemet kan enkelt anpassas med inspektionsschakt eller nedstigningsschakt för framtida underhåll.

Smartare infiltration
Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Rörets grunda position medför även att vattnet får längre tid på sig att nå grundvattennivån, vilket ger bättre reningseffekt.

Enklare underhåll
Rören är enkla att inspektera och rengöra. De är en del av ett större system för dagvattenhantering, vilket gör det enkelt att bygga ut, specialanpassa och komplettera i framtiden.

Större kapacitet
Rören är utvecklade för att fungera optimalt även vid stora mängder dagvatten och klarar mer än traditionella lösningar som kassetter och stenkistor.

Bättre miljöegenskaper
Rören är utvecklade för att bibehålla sin kapacitet över lång tid och för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Dessutom krävs endast ett lager av geotextil vilket minskar påverkan på omgivningen ytterligare.

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.