Nyheter

Rund infiltration från Uponor

Rund infiltration från Uponor
Mycket dagvatten i tätbebyggda områden måste tas om hand

 

Snabbare installation
Utan specialistkunskaper lägger ordinarie VA-personal snabbt och smidigt Uponor IQ Infiltration. Rören monteras enkelt utan gummiring och rörgraven återfylls med vanlig makadam.

Tryggare teknik
Infiltrationsrören tillverkas av en stark konstruktion där hålens placering skapar ett jämt flöde med minimal risk för igensättning. Systemet kan enkelt anpassas med inspektionsschakt eller nedstigningsschakt för framtida underhåll.

Smartare infiltration
Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Rörets grunda position medför även att vattnet får längre tid på sig att nå grundvattennivån, vilket ger bättre reningseffekt.

Enklare underhåll
Rören är enkla att inspektera och rengöra. De är en del av ett större system för dagvattenhantering, vilket gör det enkelt att bygga ut, specialanpassa och komplettera i framtiden.

Större kapacitet
Rören är utvecklade för att fungera optimalt även vid stora mängder dagvatten och klarar mer än traditionella lösningar som kassetter och stenkistor.

Bättre miljöegenskaper
Rören är utvecklade för att bibehålla sin kapacitet över lång tid och för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Dessutom krävs endast ett lager av geotextil vilket minskar påverkan på omgivningen ytterligare.

Nyheter

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.

Kanalplast för enkel montering

Kanalplast för återbruk

Kanalplast Coverboard från Tebo är ett tålig och lättviktigt skydd anpassat för att täcka in ytor som golv och väggar vid både nybyggnation och renoveringsarbete.