Nyheter

Rund infiltration från Uponor

Rund infiltration från Uponor
Mycket dagvatten i tätbebyggda områden måste tas om hand

 

Snabbare installation
Utan specialistkunskaper lägger ordinarie VA-personal snabbt och smidigt Uponor IQ Infiltration. Rören monteras enkelt utan gummiring och rörgraven återfylls med vanlig makadam.

Tryggare teknik
Infiltrationsrören tillverkas av en stark konstruktion där hålens placering skapar ett jämt flöde med minimal risk för igensättning. Systemet kan enkelt anpassas med inspektionsschakt eller nedstigningsschakt för framtida underhåll.

Smartare infiltration
Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Rörets grunda position medför även att vattnet får längre tid på sig att nå grundvattennivån, vilket ger bättre reningseffekt.

Enklare underhåll
Rören är enkla att inspektera och rengöra. De är en del av ett större system för dagvattenhantering, vilket gör det enkelt att bygga ut, specialanpassa och komplettera i framtiden.

Större kapacitet
Rören är utvecklade för att fungera optimalt även vid stora mängder dagvatten och klarar mer än traditionella lösningar som kassetter och stenkistor.

Bättre miljöegenskaper
Rören är utvecklade för att bibehålla sin kapacitet över lång tid och för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Dessutom krävs endast ett lager av geotextil vilket minskar påverkan på omgivningen ytterligare.

Nyheter

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

Youniq_Elektroskandia passagesystem ansiktsigenkänning

Passagesystem med ansiktsigenkänning

Genom att använda biometriska säkerhetslösningar för passagesystem kan man öka säkerheten och säkerställa att rätt person släpps in. Mjukvaran YOUNiQ känner av besökarens ansikte och ger nyckelfritt tillträde till byggnader och lokaler. Genom att inkludera mjukvaran i sitt produktutbud erbjuder Elektroskandia nu passagesystem med ansiktsigenkänning som ersätter kod, passerkort, taggar eller nycklar.