För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Rund infiltration från Uponor

Rund infiltration från Uponor
Mycket dagvatten i tätbebyggda områden måste tas om hand

 

Snabbare installation
Utan specialistkunskaper lägger ordinarie VA-personal snabbt och smidigt Uponor IQ Infiltration. Rören monteras enkelt utan gummiring och rörgraven återfylls med vanlig makadam.

Tryggare teknik
Infiltrationsrören tillverkas av en stark konstruktion där hålens placering skapar ett jämt flöde med minimal risk för igensättning. Systemet kan enkelt anpassas med inspektionsschakt eller nedstigningsschakt för framtida underhåll.

Smartare infiltration
Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Rörets grunda position medför även att vattnet får längre tid på sig att nå grundvattennivån, vilket ger bättre reningseffekt.

Enklare underhåll
Rören är enkla att inspektera och rengöra. De är en del av ett större system för dagvattenhantering, vilket gör det enkelt att bygga ut, specialanpassa och komplettera i framtiden.

Större kapacitet
Rören är utvecklade för att fungera optimalt även vid stora mängder dagvatten och klarar mer än traditionella lösningar som kassetter och stenkistor.

Bättre miljöegenskaper
Rören är utvecklade för att bibehålla sin kapacitet över lång tid och för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Dessutom krävs endast ett lager av geotextil vilket minskar påverkan på omgivningen ytterligare.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.