Nyheter

Rund infiltration från Uponor

Rund infiltration från Uponor
Mycket dagvatten i tätbebyggda områden måste tas om hand

 

Snabbare installation
Utan specialistkunskaper lägger ordinarie VA-personal snabbt och smidigt Uponor IQ Infiltration. Rören monteras enkelt utan gummiring och rörgraven återfylls med vanlig makadam.

Tryggare teknik
Infiltrationsrören tillverkas av en stark konstruktion där hålens placering skapar ett jämt flöde med minimal risk för igensättning. Systemet kan enkelt anpassas med inspektionsschakt eller nedstigningsschakt för framtida underhåll.

Smartare infiltration
Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Rörets grunda position medför även att vattnet får längre tid på sig att nå grundvattennivån, vilket ger bättre reningseffekt.

Enklare underhåll
Rören är enkla att inspektera och rengöra. De är en del av ett större system för dagvattenhantering, vilket gör det enkelt att bygga ut, specialanpassa och komplettera i framtiden.

Större kapacitet
Rören är utvecklade för att fungera optimalt även vid stora mängder dagvatten och klarar mer än traditionella lösningar som kassetter och stenkistor.

Bättre miljöegenskaper
Rören är utvecklade för att bibehålla sin kapacitet över lång tid och för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Dessutom krävs endast ett lager av geotextil vilket minskar påverkan på omgivningen ytterligare.

Nyheter

Flexibla industriräcken

2020-01-22
Räcken

Weland stål har introducerat ytterligare ett flexibelt räcke, Weflex som är ett obrutet räcke som levereras i kundspecifik längd. Sedan tidigare finns Universal som levereras i moduler.

Multifunktionell parkbänk

Multifunktionell parkbänk

Monna är en solcellsdriven parkbänk med många olika inbyggda funktioner såsom laddning för elcyklar och andra mobila enheter. Bänken är även utrustad med trådlöst internet, belysning, sensorer för datainsamling, luftpump och verktyg för cyklar.

Krukor för en klimatanpassad utemiljö

Hållbara och tidlösa krukor

Byggkatalogen besökte Formex på Stockholmsmässan, där vi noterade att hållbarhet och återbruk är fortsatt stora trender. Klippans yllefabrik skapar filtar av spill från fabriken, återvunnen plast finns i flera produkter och priset Formex formidable gick till sneakers gjorda i svenskt skinn där sulorna byts när de slitits ut, allt för att konsumenten ska kunna ha produkten länge.

Radiatortermostat för Smarta hem

Radiatortermostat för Smarta hem

Thermostatic Valve io från Somfy är en ny radiatorventil med termostatfunktion som kan kopplas till deras Smarta hem-system TaHoma. Termostaten gör det möjligt att ställa in önskad temperatur direkt på termostaten, på distans eller med röststyrning.