Nyheter

Rotorsikt för sållning av massor

Rotorsikt för sållning av massor
Vinslövföretaget RF-System AB utökar sitt sortiment med en rotorsikt för sortering och återvinning av jord och fyllnadsmassor.

           
 

RRS Rotorsikt klarar att sikta 30–50 kubikmeter jord per timme.

 

 

RRS Rotorsikt är utvecklad för sortering, återvinning eller blandning av olika jordtyper eller fyllnadsmassor. Den har hög kapacitet och siktar 30 till 50 kubikmeter jord per timme.


Utbytbara siktnät

Rotorsikten har 13 kvadratmeter sållyta. Detta innebär att om sikten körs med 15 varv per minut kan massorna passera 200 kvadratmeter sållyta under en minut. Siktnäten kan bytas ut och finns med flera olika maskstorlekar.

Skonar förare och maskin
Enligt företaget är rotorsikten skonsam mot både förare och maskin eftersom rotationen sker i arbetsmaskinens längdriktning.
Rotorsikten är avsedd för redskapsbärare med vikten 10 till 15 ton.

Sikten kommer att visas upp på fackmässan Maskinexpo 2008. Plats och tid för mässan är Barkarby Flygfält i Stockholm den 22–24 maj.

 

Nyheter

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.

Kanalplast för enkel montering

Kanalplast för återbruk

Kanalplast Coverboard från Tebo är ett tålig och lättviktigt skydd anpassat för att täcka in ytor som golv och väggar vid både nybyggnation och renoveringsarbete.