Nyheter

Rotorsikt för sållning av massor

Rotorsikt för sållning av massor
Vinslövföretaget RF-System AB utökar sitt sortiment med en rotorsikt för sortering och återvinning av jord och fyllnadsmassor.

           
 

RRS Rotorsikt klarar att sikta 30–50 kubikmeter jord per timme.

 

 

RRS Rotorsikt är utvecklad för sortering, återvinning eller blandning av olika jordtyper eller fyllnadsmassor. Den har hög kapacitet och siktar 30 till 50 kubikmeter jord per timme.


Utbytbara siktnät

Rotorsikten har 13 kvadratmeter sållyta. Detta innebär att om sikten körs med 15 varv per minut kan massorna passera 200 kvadratmeter sållyta under en minut. Siktnäten kan bytas ut och finns med flera olika maskstorlekar.

Skonar förare och maskin
Enligt företaget är rotorsikten skonsam mot både förare och maskin eftersom rotationen sker i arbetsmaskinens längdriktning.
Rotorsikten är avsedd för redskapsbärare med vikten 10 till 15 ton.

Sikten kommer att visas upp på fackmässan Maskinexpo 2008. Plats och tid för mässan är Barkarby Flygfält i Stockholm den 22–24 maj.

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.