Nyheter

Rotorsikt för sållning av massor

Rotorsikt för sållning av massor
Vinslövföretaget RF-System AB utökar sitt sortiment med en rotorsikt för sortering och återvinning av jord och fyllnadsmassor.

           
 

RRS Rotorsikt klarar att sikta 30–50 kubikmeter jord per timme.

 

 

RRS Rotorsikt är utvecklad för sortering, återvinning eller blandning av olika jordtyper eller fyllnadsmassor. Den har hög kapacitet och siktar 30 till 50 kubikmeter jord per timme.


Utbytbara siktnät

Rotorsikten har 13 kvadratmeter sållyta. Detta innebär att om sikten körs med 15 varv per minut kan massorna passera 200 kvadratmeter sållyta under en minut. Siktnäten kan bytas ut och finns med flera olika maskstorlekar.

Skonar förare och maskin
Enligt företaget är rotorsikten skonsam mot både förare och maskin eftersom rotationen sker i arbetsmaskinens längdriktning.
Rotorsikten är avsedd för redskapsbärare med vikten 10 till 15 ton.

Sikten kommer att visas upp på fackmässan Maskinexpo 2008. Plats och tid för mässan är Barkarby Flygfält i Stockholm den 22–24 maj.

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.