Nyheter

Rolla spacklet på väggen

Rolla spacklet på väggen
Beckers lanserar ett smidigt spackel som kan appliceras på väggar och tak med hjälp av en roller.

   
 

Beckers Spackel Roller kan appliceras med en roller. På så vis ska arbetet gå betydligt snabbare och enklare.

 

 

 

 

 

Beckers Spackel Roller är ett färdigblandat rullspackel för skarv- och bredspackling av väggar och tak i torra utrymmen inomhus. Spacklet kan användas på ytor som gips, betong och glasfiberväv. Det finkorniga spacklet har hög fyllförmåga och är grönfärgat för att man enklare ska se var det är spacklat.

Bearbetas med spackelspade
Spacklet appliceras med roller och fördelas jämt. Därefter ska det efterbearbetas med spackelspade så att det får en slät yta. Efter cirka 3 timmar är ytan torr och den kan slipas och målas efter 7–10 timmar.
Produkten är miljömärkt med Svanen.

 

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.