Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Risk för ytterligare inbromsning av byggandet under fjärde kvartalet

Nyheter

Risk för ytterligare inbromsning av byggandet under fjärde kvartalet

INGEN BILD
Osäkerheten kring finansiering gör att husbyggandet under årets sista kvartal riskerar att minska med cirka 10 procent, jämfört med förra året.

Under årets första tre kvartal beräknas den totala påbörjade husbyggnadsvolymen ha uppgått till närmare 92 miljarder kronor. I den volymen ingår ny- och ombyggnad av såväl bostäder som privata och offentliga lokaler.

Om takten i investeringarna fortsätter under fjärde kvartalet kan årsvolymen komma att uppgå till cirka 122 miljarder kronor, vilket i så fall blir en minskning med drygt 5 procent jämfört med 2007 års husbyggnadsvolym. Om man jämför utfallet under kvartal 1-3 i år med samma period 2007 har den totala husbyggnadsvolymen minskat med cirka 8 procent i fasta priser.

Med tanke på den fortsatta osäkerheten när det gäller finansiering, kan det finnas risk för att takten i byggandet faller ytterligare under sista kvartalet och detta skulle innebära att husbyggandet kan komma att minska med cirka 10 procent.

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.