Nyheter

Risk för akut bostadsbrist

INGEN BILD
Industrifakta spår att bostadsbristen kommer att öka innan läget vänder.

Idag har cirka 140 kommuner bostadsbrist. Enligt Industrifaktas beräkningar kommer dessa kommuner att behöva omkring 37.000 nya lägenheter per år under fyra år för att klara sin bostadsförsörjning. Den redan omfattande bostadsbristen kan komma att öka med ytterligare 50.000 lägenheter innan läget vänder.

Antalet bygglov minskar

Enligt Boverket minskade antalet bygglov till lägenheter med 12 procent 2008. Utfallet kan jämföras med en nedgång på 35 procent 2007. Byggloven för flerbostadshus sjönk med 5 procent medan nedgången för småhus var 20 procent.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!