Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Rillor ger effektivare energikollektor

Nyheter

Rillor ger effektivare energikollektor

Rillor ger effektivare energikollektor
Företaget Muovitech har utvecklat en energikollektor som ger bättre flöde vid låga pumphastigheter, och därmed ger bättre värmeupptagningsförmåga.

         
 

Muovitechs nya energikollektor, Turbulence Collector, har rillor som ska ge bättre värmeupptagningsförmåga och lägre tryckfall.

 

Den nya U-rörskollektorn, Turbulence Collector, har utformats med spiralrillor på insidan av det dubbellindade polyetenröret. På så vis får man ett turbulent flöde även vid lägre pumphastigheter, något som ger förbättrad värmeupptagningsförmåga.
– Konkret innebär det här att man får ungefär 10 procent högre temperaturer till värmepumpen, som då blir cirka 15 procent effektivare i drift, säger Kari Ojala som är marknadschef på Muovitech AB.


Ger lägre tryckfall

En annan fördel med den nya kollektorn är att tryckfallet blir cirka 15 procent lägre än i jämförbara U-rörskollektorer med slät insida. Därmed behöver inte pumpen arbeta så hårt, vilket i sin tur ger lägre driftkostnader. Ett lägre tryckfall i kollektorn betyder också att borrhålen kan göras djupare.

Komplett med returvikt
Muovitechs kollektorer levereras med fabrikssvetsad returvikt med en tyngd som är anpassad till kollektorlängden. Därför behöver inga extra vikter hängas på vid nedsänkningen. Dessutom är viktens längd anpassad för att styrningen ska bli optimal och  transportskador ska undvikas.
Den nya kollektorn, som har utvecklats hos företaget i Brämhult, har fått världspatent.

 

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.