• Nyheter
  • Reviderade branschrekommendationer för gipsskivor

Nyheter

Reviderade branschrekommendationer för gipsskivor

Reviderade branschrekommendationer för gipsskivor
2009-03-24
Branschrådet Yrkesmässig behandling av gipsskivor, YBG, ger ut en ny utgåva av rådets föreskrifter och rekommendationer, som har reviderats och anpassats efter AMA Hus 08.

       
 Branschrådet Yrkesmässig behandling av gipsskivor, YBG, ger ut anvisningar som ska verka som branschrekommendationer i alla led i byggprocessen, och som ett komplement till AMA Hus 08, för att nå ett fullgott slutresultat. 

Branschrådet YBG:s målsättning med revideringen av skriften har varit att anpassa dess föreskrifter och rekommendationer till dagens gällande myndighetskrav och produktstandarder.

Nya kvalitetsklasser
Exempel på nyheter är kvalitetsklasserna Q4 till Q1, som införts för att nå önskat slutresultat med förenklat beskrivande och utförande. Klasserna avser stommens konstruktion, utförande och ytbehandling.
För väggar finns de fyra klasserna QV 4-1, där 4 är klassen med högsta kvalitet.
För innertak finns två klasser, QT 4 och 3, där 4 är klassen med högsta kvalitet.

Branschrådet YBG
Branschrådet YBG är en ekonomisk förening som består av aktörer inom branschområdet Yrkesmässig behandling av gipsskivor, YBG. Rådet ska verka för en bredare kunskap och högre kvalitet genom råd och rekommendationer i samverkan.

Mer information finns på branschrådets webbplats, där den reviderade skriften även kan laddas hem som pdf: www.ybg.nu

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.