• Nyheter
  • Rekordstort antal byggseminarier i Almedalen

Nyheter

Rekordstort antal byggseminarier i Almedalen

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson
I år var det 4375 seminarier under den 50-årsjubilerande Almedalsveckan. 350 av dem hade byggande eller infrastruktur som ämne och 300 hållbarhet. Det är därmed en viktig arena för oss i samhällsbyggarbranschen att mötas och ta del av forskning, innovationer och politiska utspel. Byggkatalogen var på plats och försökte se vad bland annat byggmaterialbranschen presenterade.

Hållbarhet och energiåtervinning var orden på allas läppar, och ett av de seminarier som behandlade detta var Svensk Däckåtervinnings seminarium om hur tekniska material ska kunna återvinnas för att kunna ingå i en cirkulär ekonomi. Talarna pratade om hur vi borde använda redan uttagna resurser på ett bättre sätt och förlänga livslängden för dem. Forskning pågår och regelverk behöver anpassas.

Ett annat seminarium modererades av forskningsinstitutet RISE där olika aktörer från träbranschen, Swedavia och myndigheter diskuterade möjligheten att använda träflis som ett framtida flygbränsle. Detta som en del av regeringens satsning på biobränsle för att uppnå klimatmålen i Parisöverenskommelsen.

83% av Sveriges kommuner anser att hållbarhet är viktigt för verksamheten, 70% har uppsatta hållbarhetsmål men endast 8% av dem ställer hållbarhetskrav på hantverkare och byggmaterial i sina upphandlingar. Golvkedjan hade ett seminarium på detta tema, där man gick igenom regelverket och konstaterade att det går utmärkt att ställa sådana krav enligt LOU. 

SMHI hade en hel förmiddag ägnad åt vattenproblematik. Både brist på vatten och förväntade skyfall. Allt som en del av deras klimatarbete. Ett spännande projekt som de forskar på tillsammans med Ericsson är hur man skall kunna identifiera extremväder med hjälp av mobilnätet. Mikrovågssignalerna blir försvagade vid ösregn och kan på så sätt tala om var ett regn befinner sig. Detta är framförallt viktigt i utvecklingsländer där man inte har ett utbyggt nät av meteorologiska mätpunkter.

Jämställdhet är även det ett viktigt ämne för oss i Byggbranschen. "Jämnt på jobbet" är ett initiativ taget av Svensk Byggtjänst för att samla krafter runt detta i branschen. Man höll ett seminarium på temat och har även tagit fram en liten "sagobok" Byggare Bella, som har blanka blad för att belysa att det finns så få kvinnliga förebilder.

Skriven av Malena Beijer

Seminarium med Svensk Däckåtervinning
Seminarium med Svensk Däckåtervinning
Kan träflis användas till flygbränsle, RISE
Kan träflis användas till flygbränsle, RISE
Byggare Bella utgiven av Svensk Byggtjänst
Byggare Bella utgiven av Svensk Byggtjänst

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.