• Nyheter
  • Rekordhög tillväxt hos arkitekter

Nyheter

Rekordhög tillväxt hos arkitekter

INGEN BILD
Arkitekterna visar på en stark ökning av arbetsvolymen under det senaste halvåret. Detta enligt Industrifaktas konsultpanel, som består av ca 60 arkitekter och byggtekniska konsulter.

Under perioden augusti 2007 till januari 2008 har arbetsvolymen ökat med närmare 7 procent. Arkitekterna i panelen tror också på en fortsatt positiv utveckling under första halvåret i år och väntar sig att orderstocken kommer att växa ytterligare 5 procent de närmaste sex månaderna. Totalt har arbetsvolymen ökat med närmare 4 procent mellan augusti 2007 och januari 2008.

De undersökta konsulterna väntar sig en ökning av orderstocken med cirka 3 procent under första halvåret. Resultaten från Industrifaktas konsultpanel ger vissa indikationer på hur utvecklingen på byggmarknaden kan te sig det närmaste året.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.