Nyheter

Rekommenderat pvc-golv

Rekommenderat pvc-golv
Tarketts IQ Granit har miljöbedömts och har som första pvc-golv rekommenderats av Byggvarubedömningen.

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tarkett beror den positiva miljöbedömningen på att en mjukgörare utan ftalater har använts. Därmed blir även emissionerna är under mätbar nivå. Det vill säga under 10 mikrogram per kubikmeter.

Bedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen är ett av de största systemen i Sverige för miljöanpassade produktval. Bakom systemet står ett antal fastighetsägare och byggherrar som gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Sju kriterieområden
Byggvarubedömningens bedömning av en byggvara görs utifrån sju olika kriterieområden: innehållsdeklaration, ingående material och råvaror, tillverkning av varan, transporter och emballage, bruksskedet, avfall och rivning samt innemiljö.

Färg visar bedömning
Den totala bedömningen illustreras genom en grön, gul eller röd symbol som betyder att varan "rekommenderas", "accepteras" eller "undviks". Efter en sådan totalbedömning av Tarketts IQ Granit har den fått en grön symbol och rekommenderas därmed som byggvara.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.