Nyheter

Rekommenderat pvc-golv

Rekommenderat pvc-golv
2012-01-11
Tarketts IQ Granit har miljöbedömts och har som första pvc-golv rekommenderats av Byggvarubedömningen.

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tarkett beror den positiva miljöbedömningen på att en mjukgörare utan ftalater har använts. Därmed blir även emissionerna är under mätbar nivå. Det vill säga under 10 mikrogram per kubikmeter.

Bedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen är ett av de största systemen i Sverige för miljöanpassade produktval. Bakom systemet står ett antal fastighetsägare och byggherrar som gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Sju kriterieområden
Byggvarubedömningens bedömning av en byggvara görs utifrån sju olika kriterieområden: innehållsdeklaration, ingående material och råvaror, tillverkning av varan, transporter och emballage, bruksskedet, avfall och rivning samt innemiljö.

Färg visar bedömning
Den totala bedömningen illustreras genom en grön, gul eller röd symbol som betyder att varan "rekommenderas", "accepteras" eller "undviks". Efter en sådan totalbedömning av Tarketts IQ Granit har den fått en grön symbol och rekommenderas därmed som byggvara.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.