För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Rekommenderat pvc-golv

Rekommenderat pvc-golv
Tarketts IQ Granit har miljöbedömts och har som första pvc-golv rekommenderats av Byggvarubedömningen.

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tarkett beror den positiva miljöbedömningen på att en mjukgörare utan ftalater har använts. Därmed blir även emissionerna är under mätbar nivå. Det vill säga under 10 mikrogram per kubikmeter.

Bedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen är ett av de största systemen i Sverige för miljöanpassade produktval. Bakom systemet står ett antal fastighetsägare och byggherrar som gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Sju kriterieområden
Byggvarubedömningens bedömning av en byggvara görs utifrån sju olika kriterieområden: innehållsdeklaration, ingående material och råvaror, tillverkning av varan, transporter och emballage, bruksskedet, avfall och rivning samt innemiljö.

Färg visar bedömning
Den totala bedömningen illustreras genom en grön, gul eller röd symbol som betyder att varan "rekommenderas", "accepteras" eller "undviks". Efter en sådan totalbedömning av Tarketts IQ Granit har den fått en grön symbol och rekommenderas därmed som byggvara.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.