Nyheter

Rekommenderat pvc-golv

Rekommenderat pvc-golv
Tarketts IQ Granit har miljöbedömts och har som första pvc-golv rekommenderats av Byggvarubedömningen.

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tarkett beror den positiva miljöbedömningen på att en mjukgörare utan ftalater har använts. Därmed blir även emissionerna är under mätbar nivå. Det vill säga under 10 mikrogram per kubikmeter.

Bedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen är ett av de största systemen i Sverige för miljöanpassade produktval. Bakom systemet står ett antal fastighetsägare och byggherrar som gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Sju kriterieområden
Byggvarubedömningens bedömning av en byggvara görs utifrån sju olika kriterieområden: innehållsdeklaration, ingående material och råvaror, tillverkning av varan, transporter och emballage, bruksskedet, avfall och rivning samt innemiljö.

Färg visar bedömning
Den totala bedömningen illustreras genom en grön, gul eller röd symbol som betyder att varan "rekommenderas", "accepteras" eller "undviks". Efter en sådan totalbedömning av Tarketts IQ Granit har den fått en grön symbol och rekommenderas därmed som byggvara.

Nyheter

Swerock lanserar ECO-betong

ECO-Betongen ger mindre klimatpåverkan än traditionell betong, eftersom man ersatt en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin.

Digitalt vattenpass

Tidigare i höstas lanserade FLEX sitt nya digitala vattenpass med funktioner som gör det enkelt att avläsa en exakt vinkel. Vattenpasset har dubbla displayer, belysta libeller och en hållfunktion som gör det möjligt att avläsa mätvärdet i efterhand.

Lysande stamskydd

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Världens mest spridda byggblock förnyas

Världens mest spridda byggblock förnyas

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.

Ny serie monteringslim

Ny serie monteringslim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.