Nyheter

Reglercentral för solvärmesystem

Reglercentral för solvärmesystem
Ny reglercentral utformad för oberoende kontroll och övervakning av termiska solvärmesystem.

AFRISOs nya SolarControl kan eftermonteras på befintliga solsystem, exempelvis i småhus eller tvåfamiljshus.

SolarControls mikroprocessor kontrollerar alla funktioner (solskydd, temperaturbegränsning, nedkylnings läge, avfrostning, frysskydd och semesterfunktion). Temperaturgivare och pump matas direkt via enheten och ingen extra kabeldragning behövs. En konduktiv givare kan anslutas för att övervaka nivån i uppsamlingstank för solvätska. Signaler från larmutrustning (t.ex. för system för övertryck eller tryckfall) kan anslutas via fyra digitala ingångar.

Textmeddelanden kan anpassas för de olika signalerna. Alla varnings-och larmsignaler loggas i minnet, visas på färgdisplayen med röd bakgrundsbelysning och signaleras med ett akustiskt larm som kan kvitteras. SolarControl är snabb och enkel att driftsätta, programmera och använda via ett textbaserat menysystem. SolarControls hölje är av plast (ABS) med en grafisk LCD-display med flera bakgrundsfärger.

Reglercentralen levereras för 230V och är avsedd för omgivningstemperaturer från 0 till 45° C. I leveransen ingår givare för solackumulator och uppsamlingstank. SolarControl kan utrustas med en modul för trådlös kommunikation med byggnadens automationssystem.

Reglercentral för solvärmesystem
Reglercentral för solvärmesystem

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.