Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Reglercentral för solvärmesystem

Reglercentral för solvärmesystem
Ny reglercentral utformad för oberoende kontroll och övervakning av termiska solvärmesystem.

AFRISOs nya SolarControl kan eftermonteras på befintliga solsystem, exempelvis i småhus eller tvåfamiljshus.

SolarControls mikroprocessor kontrollerar alla funktioner (solskydd, temperaturbegränsning, nedkylnings läge, avfrostning, frysskydd och semesterfunktion). Temperaturgivare och pump matas direkt via enheten och ingen extra kabeldragning behövs. En konduktiv givare kan anslutas för att övervaka nivån i uppsamlingstank för solvätska. Signaler från larmutrustning (t.ex. för system för övertryck eller tryckfall) kan anslutas via fyra digitala ingångar.

Textmeddelanden kan anpassas för de olika signalerna. Alla varnings-och larmsignaler loggas i minnet, visas på färgdisplayen med röd bakgrundsbelysning och signaleras med ett akustiskt larm som kan kvitteras. SolarControl är snabb och enkel att driftsätta, programmera och använda via ett textbaserat menysystem. SolarControls hölje är av plast (ABS) med en grafisk LCD-display med flera bakgrundsfärger.

Reglercentralen levereras för 230V och är avsedd för omgivningstemperaturer från 0 till 45° C. I leveransen ingår givare för solackumulator och uppsamlingstank. SolarControl kan utrustas med en modul för trådlös kommunikation med byggnadens automationssystem.

Reglercentral för solvärmesystem
Reglercentral för solvärmesystem

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.