• Nyheter
  • Regionala vinnare och förlorare på byggmarknaden

Nyheter

Regionala vinnare och förlorare på byggmarknaden

Nya Karolinska Solna. Foto Harald Holm
Industrifakta presenterar fyra gånger per år en marknadsvolymutveckling av byggmaterialanvändningen för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler.

På riksnivå beräknas den totala byggmaterialanvändningen, exklusive installationsmateriel och baserat på påbörjade objekt, ha ökat med preliminärt ca 35 procent i år jämfört med helåret 2015. Statistiken för fjärde kvartalet är ännu inte tillgänglig, men årstakten för årets första tre kvartal visar en ökning med 37 procent.

De regionala skillnaderna är betydande. De län som visar bäst tillväxt, baserat på årstakten för kvartal 1-3, är Södermanlands och Dalarnas län, där utvecklingen tyder på en fördubbling av byggmaterialanvändningen i år. Längst ner på listan hamnar Blekinge län, där årstakten visar en minskning med 35 procent.

Storstadslänens dominans har ökat under det senaste året. 2015 svarade Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län för drygt hälften av byggmaterialanvändningen. Under årets första tre kvartal har deras andel passerat 55 procent av hela rikets volym.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.