• Nyheter
  • Prognos för husbyggandet i linje med utfallet

Nyheter

Prognos för husbyggandet i linje med utfallet

Industrifaktas prognos för husbyggandet i linje med utfallet
Industrifakta beräknar att den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar inklusive bostäder och lokaler uppgick till lite drygt 149 miljarder kronor under årets första tre månader.

Jämfört med samma period förra året innebär detta en ökning med 6 procent, vilket ligger helt i paritet med Industrifaktas prognos för helåret 2015 på +5 procent. Det är fortfarande bostadsbyggandet som är den huvudsakliga motorn på byggmarknaden, medan utvecklingen för privata lokaler pekar på en minskning i år. Det offentliga lokalbyggandet utvecklas i linje med det samlade husbyggandet.

Nybyggandet minskar för privata lokaler
Industrifakta beräknar att det privata lokalbyggandet under årets första tre kvartal uppgick till ca 33,5 miljarder kronor i påbörjade investeringar. Utfallet var svagare än väntat och jämfört med samma period 2014 var nivån 15 procent lägre. Det är nybyggnadsvolymen som minskar, uppger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta. Särskilt industrins investeringar tappar fart, vilket troligen främst beror på överkapacitet och en fortsatt svag internationell efterfrågan. Industrifaktas nästa konjunkturrapport för byggmarknaden presenteras i slutet av december.

Källa: Industrifakta AB; Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
.
.

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.