• Nyheter
  • Prisvinnande doslock av återvunnen plast

Nyheter

Prisvinnande doslock av återvunnen plast

Prisvinnande doslock av återvunnen plast
För andra året i rad har Elmässan utsett en produkt från ABB i kategorin ”Bästa Elnyhet”. I år vann ABB med sitt hållbara tävlingsbidrag lock till installationsdosor av återvunnen plast.

Doslocken är tillverkade av plastförpackningar som samlas in från hushåll i Norden och som mals ner till plastgranulat vid Fortums plastraffinaderi i Riihimäki och därefter levereras till ABB:s fabrik i Borgå i Finland. För att doslocken ska tillverkas på ett så hållbart sätt som möjligt så används bara en liten mängd färgpigment vilket gör att färgen varierar mellan olika tillverkningstillfällen.

Cirkulär ekonomi - Installationsmaterial av returplast som råmaterial
Lock till apparat-, tak-, kopplings- och spisdosor tas bort och kastats efter installationen men eftersom locken är tillverkade av återvinningsbart material kan de lämnas in på en återvinningsstation och på så sätt kan en större mängd plast återvinnas.

ABB:s fabrik i Borgå i Finland uppskattas årligen tillverka flera miljoner installationsdosor och under 2020 har en övergång skett till att börja tillverka lock till apparat-, tak-, kopplings- och spisdosor av returplast insamlat i Norden. Genom att använda återvunnen plast i ABB-apparatdosor förväntas det totala koldioxidavtrycket minska med 36 000 kg per år (ungefär motsvarande 45 år av en person i Nordens genomsnittliga energikonsumtion av värme).

Tävlingarna på Elmässan 2020 genomfördes i år digitalt på grund av rådande Corona-restriktioner.

2019 vann ABB kategorin för Bästa Elnyhet på Elmässan med sin kabelavlastare för installationsdosor.

Skriven av Helena Bengtsson

ABBs återvunna doslock på apparatdosa
ABBs återvunna doslock på apparatdosa

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.