Nyheter

Prisökningstakten bromsar in

Priserna på begagnade småhus har ökat med 16 procent
Som helhet har priserna på begagnade småhus ökat med 16 procent under årets första nio månader jämfört med samma period 2020.

Det är en kraftigare ökning jämfört med prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Under samma period har priserna på bostadsrätter ökat med 11 procent. Detta går att utläsa i NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & prognoser

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Automatisk brandskyddsenhet för elskåp

MAUS Stixx Pro är en liten, automatisk brandskyddsenhet avsedd att användas som förebyggande brandskydd i exempelvis elcentraler, normskåp och andra utrymmen som är i behov av ett automatiskt brandsläckningssystem. Enheten utlöser automatiskt vid värme över 180 °C och skickar då ut en ogiftig, kaliumbaserad aerosol i utrymmet som släcker branden.

Exma Duo LR Fristående digitalt dörrlås

Fristående digitalt dörrlås

Exma Duo är en fristående låsenhet som monteras direkt på dörren under dörrtrycke och cylinderring. Låset styrs via kod, nyckelbricka, kort eller via en app i telefonen och fungerar med modullås av standardtyp.

Den nya flexibla färgskrapan

Den nya flexibla färgskrapan

Speedheaters Flexiskrapa är ett nytt unikt multiverktyg med 6 möjliga profiler i 1. Skrapan är ergonomiskt utformat med flexibel vinkellösning och två fasta lägen med möjlighet att kunna arbeta med skärets alla sidor utan att behöva montera om bladet!