Nyheter

Prisad träimpregnering

Superwood
Superwood har utvecklat och patenterat en teknologi som genomimpregnerar virke utan användning av tungmetaller eller lösningsmedel. Man tillverkar fasadpanel, brädor, stolpar, läkt och profiler.

Med Superwoods patenterade teknologi skyddas virket ända in i kärnan. Enligt företaget betyder det att träet håller längre och att det får ett unikt skydd mot röta och svamp. Superwood är PFEC-märkt nordisk gran från noga utvalda skogar och har mottagit EU´s miljöpris ”Européen Business Award for the Environment”. Impregneringsmedlet som används är ett organiskt svampmedel som är biologiskt nedbrytbart och innehåller varken tungmetaller eller lösningsmedel.

Impregneringsmetoden och teknologin bakom Superwood transporterar träskyddet förbi träets yta med små mikroskopiska partiklar som fastnar överallt i träcellerna. Alla profiler och Superwoodprodukter är med andra ord skyddade från ovansidan ända in i kärnan. Under processen upplöses impregneringsmedlet med hjälp av koldioxid, som transporterar skyddet hela vägen in i kärnan. Det träbeskyddande medlet stannar inne i träet medan koldioxiden leds ut och återanvänds. Det går endast åt 0,4 gram av träskyddsmedlet för att genomimpregnera en löpmeter 22x123mm Superwoodbräda. Det motsvarar en hundradel av vad som används i traditionell tryckimpregnering.

Till Superwood används endast FSC godkänt råmaterial. Superwoodträ är skyddat mot röta, svamp och ”bluestain” enligt DS/EN 335-1, användarklass 3: Trä ovan jord, som ofta blir fuktigt med en fuktkvot över 20%. Impregneringsmedlet SC200 består av tre organiska svampmedel (propiconazol, tebuconazol og IPBC). Impregneringsmedlet är färglöst och godkänt av Miljöstyrelsen i Danmark enlig gällande lagstiftning och är långtidstestat efter gängse standarder med fullgott resultat.

Förutom ett antal fasadpaneler har Superwood brädor, stolpar, läkt, lister och brädor för utomhusbruk.

Skriven av Harald Holm

Profil med droppnäsa
Profil med droppnäsa
SW03 21x145 mm, Fjällpanel.
SW03 21x145 mm, Fjällpanel.
Exempel på kulörer
Exempel på kulörer

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.