Nyheter

Prisad träimpregnering

Superwood
Superwood har utvecklat och patenterat en teknologi som genomimpregnerar virke utan användning av tungmetaller eller lösningsmedel. Man tillverkar fasadpanel, brädor, stolpar, läkt och profiler.

Med Superwoods patenterade teknologi skyddas virket ända in i kärnan. Enligt företaget betyder det att träet håller längre och att det får ett unikt skydd mot röta och svamp. Superwood är PFEC-märkt nordisk gran från noga utvalda skogar och har mottagit EU´s miljöpris ”Européen Business Award for the Environment”. Impregneringsmedlet som används är ett organiskt svampmedel som är biologiskt nedbrytbart och innehåller varken tungmetaller eller lösningsmedel.

Impregneringsmetoden och teknologin bakom Superwood transporterar träskyddet förbi träets yta med små mikroskopiska partiklar som fastnar överallt i träcellerna. Alla profiler och Superwoodprodukter är med andra ord skyddade från ovansidan ända in i kärnan. Under processen upplöses impregneringsmedlet med hjälp av koldioxid, som transporterar skyddet hela vägen in i kärnan. Det träbeskyddande medlet stannar inne i träet medan koldioxiden leds ut och återanvänds. Det går endast åt 0,4 gram av träskyddsmedlet för att genomimpregnera en löpmeter 22x123mm Superwoodbräda. Det motsvarar en hundradel av vad som används i traditionell tryckimpregnering.

Till Superwood används endast FSC godkänt råmaterial. Superwoodträ är skyddat mot röta, svamp och ”bluestain” enligt DS/EN 335-1, användarklass 3: Trä ovan jord, som ofta blir fuktigt med en fuktkvot över 20%. Impregneringsmedlet SC200 består av tre organiska svampmedel (propiconazol, tebuconazol og IPBC). Impregneringsmedlet är färglöst och godkänt av Miljöstyrelsen i Danmark enlig gällande lagstiftning och är långtidstestat efter gängse standarder med fullgott resultat.

Förutom ett antal fasadpaneler har Superwood brädor, stolpar, läkt, lister och brädor för utomhusbruk.

Skriven av Harald Holm

Profil med droppnäsa
Profil med droppnäsa
SW03 21x145 mm, Fjällpanel.
SW03 21x145 mm, Fjällpanel.
Exempel på kulörer
Exempel på kulörer

Nyheter

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Snyggt brandskydd

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.