• Nyheter
  • Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel

Nyheter

Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel

Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel
Som NAVET Analytics tidigare har rapporterat om visar konsultpanelen på en minskad arbetsvolym under det senaste halvåret. När fokus istället riktas mot arkitekterna som enskild grupp i undersökningen blir bilden annorlunda.

Under de senaste sex månaderna har arbetsvolymen ökat med drygt 6 procent enligt de intervjuade arkitekterna i NAVET Analytics panel. Jämfört med undersökningen för 12 månader sedan är det en stor förbättring, då arbetsvolymen istället hade minskat med nästan 5 procent. Uppdrag som de intervjuade arkitekterna främst arbetar med för tillfället är projekt inom bostadsbyggande och offentliga lokaler, där det senare även väntas växa framöver. Förväntningarna på orderstocken de kommande månaderna är också den mer optimistisk bland arkitekterna än övriga konsulter i panelen, vilket ger positiva signaler om byggmarknadens utveckling den kommande tiden. NAVET Analytics konsultpanel är en undersökning med olika typer av konsulter i byggbranschen, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.