• Nyheter
  • Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel

Nyheter

Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel

Positiva signaler från arkitekterna enligt NAVET Analytics konsultpanel
Som NAVET Analytics tidigare har rapporterat om visar konsultpanelen på en minskad arbetsvolym under det senaste halvåret. När fokus istället riktas mot arkitekterna som enskild grupp i undersökningen blir bilden annorlunda.

Under de senaste sex månaderna har arbetsvolymen ökat med drygt 6 procent enligt de intervjuade arkitekterna i NAVET Analytics panel. Jämfört med undersökningen för 12 månader sedan är det en stor förbättring, då arbetsvolymen istället hade minskat med nästan 5 procent. Uppdrag som de intervjuade arkitekterna främst arbetar med för tillfället är projekt inom bostadsbyggande och offentliga lokaler, där det senare även väntas växa framöver. Förväntningarna på orderstocken de kommande månaderna är också den mer optimistisk bland arkitekterna än övriga konsulter i panelen, vilket ger positiva signaler om byggmarknadens utveckling den kommande tiden. NAVET Analytics konsultpanel är en undersökning med olika typer av konsulter i byggbranschen, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.