• Nyheter
  • Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

Nyheter

Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

Positiv trend bruten i byggvaruhandeln
Den positiva trenden med kraftigt växande omsättningsvolymer inom byggmaterialhandeln bröts 2017 och ökningen blev endast marginell.

Att ökningen endast blev marginell visar Industrifaktas senaste månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser. I Industrifaktas redovisning av den byggrelaterade detaljhandeln ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor. Efter två år med kraftig tillväxt i handeln, steg omsättningen för helåret 2017 med ca 1 procent. Enligt Industrifakta kan utvecklingen förklaras av flera faktorer. Dels bromsade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna in förra året, dels var tillväxten för ombyggnadsinvesteringarna, det löpande underhållet och GDS-marknaden relativt svag. Industrifakta räknar med att trenden fortsätter i samma riktning i år och att den samlade volymen av husbyggnadsinvesteringar och underhåll troligen ligger kvar på 2017 års nivå.

Källa Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.