• Nyheter
  • Positiv omsättningsutveckling för byggvaruindustrin

Nyheter

Positiv omsättningsutveckling för byggvaruindustrin

INGEN BILD
Under perioden 2003-2006 ökade den svenska byggvaruindustrin sin omsättning med 25 procent enligt beräkningar gjorda av Industrifakta.

Industrifakta har beräknat utvecklingen för byggvaruindustrin baserat på årsredovisningar hos byggvarutillverkare inom drygt 30 produktområden med en samlad omsättning av cirka 144 miljarder kronor. De fem branscherna sågverk, bygg-/inredningssnickerier, hyvlerier, färgindustri och monteringsfärdiga trähus beräknas svara för närmare 60 procent av omsättningen inom byggvaruindustrin 2006. Sågverk är dominerande och svarar själv för ca en fjärdedel av den samlade omsättningen för byggvaruindustrin.

Antalet företag minskar
Under perioden 2003–2006 har antalet företag minskat med knappt 5 procent. Samtidigt har antalet anställda, som uppgick till närmare 60 000 under 2006, i stort sett hållit sig oförändrat.

Källa: Industrifakta AB

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.