• Nyheter
  • Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör

Nyheter

Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör

Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör
S:t Eriks AB lanserar ett spillvattenrör av polymerbetong som har hög böjhållfasthet och är lättare än vanliga betongrör.

     
 

S:t Eriks AB lanserar polymerbetongröret Metromax som tillverkas i Tyskland. Röret ingår i ett komplett sortiment av lätta rör med hög motståndskraft mot kemikalier.

 

  

  

Polymerbetongröret Metromax är avsett som spillvattenrör och genomtryckningsrör i vatten- och avloppssystem. Eftersom röret har hög böjhållfasthet och en glatt yta med liten friktion, uppges det även vara fördelaktigt att använda för mikrotunnling.
– Vi ser polymerbetongröret som ett komplement till våra vanliga betongrör. Det har fördelar vid läggning där förhållandena är svåra. Exempelvis där det finns aggressivt vatten som innehåller svavelväte eller på ställen där det är hög vägbelastning och ledningarna ligger grunt. Stockholm Vatten har provlagt röret vid sådana förhållanden och de är mycket nöjda med resultatet, säger Maria Andersson på S:t Eriks.

Polyesterharts ersätter cement

Polymerbetongrören består av 90 procent kvartsballast. Övriga 10 procent är en polyesterhartsblandning som fungerar som bindemedel. Blandningen ger ett rör som är väsentligt lättare än ett betongrör. Det uppges även få en yta som klarar högtrycksspolning med ett tryck upp till 320 bar.

Brett sortiment

Rörsystemet finns med raka rör och kortrör i dimensionerna DN150–1600. Till dem finns kompletteringsdetaljer som grenrör, krokrör och tätningsproppar. För fogning används en gummiringstätad koppling av rostfritt syrafast stål. I sortimentet ingår även genomtryckningsrör och brunnar.

 

 

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.