• Nyheter
  • Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör

Nyheter

Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör

Polymerbetong ger tåligare spillvattenrör
S:t Eriks AB lanserar ett spillvattenrör av polymerbetong som har hög böjhållfasthet och är lättare än vanliga betongrör.

     
 

S:t Eriks AB lanserar polymerbetongröret Metromax som tillverkas i Tyskland. Röret ingår i ett komplett sortiment av lätta rör med hög motståndskraft mot kemikalier.

 

  

  

Polymerbetongröret Metromax är avsett som spillvattenrör och genomtryckningsrör i vatten- och avloppssystem. Eftersom röret har hög böjhållfasthet och en glatt yta med liten friktion, uppges det även vara fördelaktigt att använda för mikrotunnling.
– Vi ser polymerbetongröret som ett komplement till våra vanliga betongrör. Det har fördelar vid läggning där förhållandena är svåra. Exempelvis där det finns aggressivt vatten som innehåller svavelväte eller på ställen där det är hög vägbelastning och ledningarna ligger grunt. Stockholm Vatten har provlagt röret vid sådana förhållanden och de är mycket nöjda med resultatet, säger Maria Andersson på S:t Eriks.

Polyesterharts ersätter cement

Polymerbetongrören består av 90 procent kvartsballast. Övriga 10 procent är en polyesterhartsblandning som fungerar som bindemedel. Blandningen ger ett rör som är väsentligt lättare än ett betongrör. Det uppges även få en yta som klarar högtrycksspolning med ett tryck upp till 320 bar.

Brett sortiment

Rörsystemet finns med raka rör och kortrör i dimensionerna DN150–1600. Till dem finns kompletteringsdetaljer som grenrör, krokrör och tätningsproppar. För fogning används en gummiringstätad koppling av rostfritt syrafast stål. I sortimentet ingår även genomtryckningsrör och brunnar.

 

 

 

Nyheter

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Ny serie monteringslim

Ny serie monteringslim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.

Världens mest spridda byggblock förnyas

2019-11-08
Byggmaterial

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.