Nyheter

Plåttak med integrerade solceller

ClicSeam™ - ett plåttak med integrerade solceller
2021-10-27
PLW Energihus och Roofitsolar har tagit fram ClicSeam™ solplåt – plåtpaneler med inkapslade solceller som ser ut som ett vanligt plåttak.

ClicSeam™ solplåtar bygger på en teknik som utnyttjar den fotovoltaiska effekten för direkt omvandling av ljusenergi från solen till elektrisk energi genom solceller. De monokristallina solcellspanelerna har en förväntad livslängd på upp till 25 år vilket är beräknat på den tid det tar för panelernas effektivitet att minska till 80%, men som ändå fortsätter att producera energi även efter det.

Enligt PLW Energihus genererar solcellstaket ClicSeam™ ca 2,5 gånger så mycket energi under sin livslängd jämfört med traditionell tunnfilmsteknik på motsvarande yta.

Solplåtarna kan kompletteras med vanliga plåtar i samma utförande vilket ger ett sömlöst intryck och ett nästintill osynligt solcellssystem på taket. ClicSeam™ solplåtar kan även monteras som väggpaneler.

De vanligaste ClicSeam™ Roofit takplåtsmodulerna är:
Roofit Modul 110 W, mått 554x1640 mm, vikt 11,0 kg.
Roofit Modul 135 W, mått 554x1955 mm, vikt 13,5 kg.
Roofit Modul 160 W, mått 554x2270 mm, vikt 16,0 kg. 


Skriven av Helena Bengtsson

ClicSeam™ solplåtar ser ut som ett vanligt plåttak
ClicSeam™ solplåtar ser ut som ett vanligt plåttak
ClicSeam™ solplåtar på vägg
ClicSeam™ solplåtar på vägg
ClicSeam™ solplåtar på tak
ClicSeam™ solplåtar på tak
Solcellstaket ClicSeam™ är en takbeläggning med fotovoltaiska celler
Solcellstaket ClicSeam™ är en takbeläggning med fotovoltaiska celler

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.