Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

Nyheter

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum
GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.

PFAS-ämnen är ytterst svårnedbrytbara och farliga för både människors hälsa och naturen. Enligt Kemikalieinspektionen kommer den största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige från användning av brandskum vid brandövningsplatser vilket givit upphov till lokalt höga halter av PFAS i grund-, yt- och dricksvattnet.

EU granskar nu alla PFAS-ämnen (över 4700 olika ämnen) och ett slutgiltigt beslut att förbjuda användandet av PFAS beräknas komma i slutet av 2023. Utöver detta har EU:s kemikaliemyndighet Echa föreslagit att användningen av brandskum som innehåller evighetskemikalierna PFAS leder till så stora hälso- och miljörisker att det ska förbjudas inom alla användningsområden.

Brandsläckaren X-Fogs släckmedel är helt tensidfritt och används redan idag, enligt tillverkaren, av räddningstjänsten för skogs-, hus- och industribränder på flera orter i landet. 

”X-Fog ger helt nya förutsättningar att släcka bränder utan att kompromissa med människors hälsa och miljö. I stort sett alla skumsläckare kan ersättas." säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB. Vidare fortsätter han "Vi förespråkar rätt släckare på rätt plats. Det bör vara regel snarare än undantag att ersätta skumsläckarna. Vår X-Fog-släckare är helt tensidfri, till skillnad från andra vätskesläckare på marknaden. Att de gamla skumsläckarna med flourtensider är på väg ut är bra, men arbetet stannar inte där. Ersätt inte en tensid med en annan." 

X-Fog handbrandsläckare finns i volymer 6 och 9 liter.

Samtliga CGS brandsläckare är testade och godkända enligt den gemensamma europeiska EN3-standarden och uppfyller alla krav för professionell och privat användning.

Handbrandsläckare klasser:
Klass A – brand i fast material t ex trä, papper, textil och olika plastmaterial
Klass B – brand i vätska och/eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform
Klass C – gasbrand
Klass D – brand i metaller och metallegeringar
Klass F – brand i matolja och matfett

Enligt statistik från MSB är 98 procent av alla bränder i Sverige klass A där skum inte behövs som släckmedel.

CGS X-Fog har ett PFAS- och tensidfritt släckmedel
CGS X-Fog har ett PFAS- och tensidfritt släckmedel
CGS brandsläckare X-Fog för klass A bränder
CGS brandsläckare X-Fog för klass A bränder
PFAS-fria brandsläckare ersätter skumbrandsläckare
PFAS-fria brandsläckare ersätter skumbrandsläckare
GPBM Nordic CGS PFAS-fria produktsortiment
GPBM Nordic CGS PFAS-fria produktsortiment

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.