Nyheter

Pelletskamin utan skorsten

KMP Drag
Från Ariterm Sweden kommer KMP Drag, en rökkanal som gör det möjligt att installera en pelletskamin utan någon skorsten.

KMP Drag är en rökkanal för fläktstyrd avledning av rökgaser från pelletskaminer. Den kan därmed ersätta en traditionell skorsten.

Ariterms pelletskaminer är förberedda för anslutning till väggfläkten KMP Drag, som monteras på ytterväggens utsida. Installationen görs genom att två dubbla tättslutande och värmeisolerande enheter sammanfogas i ytterväggen och bildar en horisontal rökgaskanal.

Rökgaser blandas med uteluft
KMP Drag är en fläktstyrd rökgaskanal där fläkten alstrar ett undertryck i fläktlådan, beroende på hur mycket luft som erfordras till förbränningen. De heta rökgaserna som sugs ut från kaminens brännkammare, genom konvektionspartiet och väggenomföringen, blandas med uteluft som sugs in från ett luftintag i lådans undersida. Därmed sänks temperaturen på rökgasen till ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut.

Rökfri drift
Enligt Ariterm ger dessutom pelletskaminens kontrollerade förbränning normalt en helt rökfri drift. För att undvika att man får in röklukt i fastigheten skall väggfläkten monteras på ett avstånd av minst 1 meter från friskluftintag, dörr eller öppningsbart fönster.
Den fläktstyrda rökkanalen är typgodkänd av Swedcert (cert nr 0752).

 

Pelletskamin utan skorsten
Pelletskamin utan skorsten

Nyheter

Miljövarudeklarerade varselkläder

Fristads arbetar för att bli en alltmer hållbar leverantör av arbetskläder och presenterar nu den andra miljövarudeklarerade varselkollektionen tillverkad av hållbar 4-vägsstretch. Kollektionen är framtagen för yrkesgrupper inom väg, bygg & anläggning, transport och logistik.

Fall i hotellbyggandet

Det ser mörkt ut för hotellbyggandet i Sverige, menar affärskonsulterna Navet i sin kommande konjunkturrapport. Under första halvåret i år låg de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på en nivå som var nästan 30 procent lägre än vid samma period 2021.

Kantelement i platta paket

2022-09-28
Grundelement

Finja Betong lanserar L-element FLEX, ett L-format kantelement i två delar som levereras i platta paket till arbetsplatsen och monteras ihop på plats med not och spont-funktion. Konstruktionen med lös botten och rygg gör att de kan levereras omonterade i förpackningar som tar hälften så stor plats. Detta medför ökad samlastning vilket i sin tur ger en enklare lasthantering, färre transporter med minskade utsläpp och fraktkostnader som följd.

Braskaminen för den digitala eran

Braskaminen för den digitala eran

Contura Connect 556 är en innovativ braskamin som reglerar lufttillförseln via en app som ger full kontroll över olika funktioner och meddelar till exempel när det är dags att lägga in mer ved. Kaminen bidrar till eldning på ett så gynnsamt sätt som möjligt för både hem och miljö.

Betongfritt för väggar under mark

2022-09-26
Väggelement

Koljern Nordic AB har utvecklat prefabricerade element för konstruktion under mark. Systemet bygger på stål och Foamglas® med särskilda egenskaper som skyddar mot fukt, skadedjur och är brandsäkert. Det håller dessutom lägre klimatavtryck än traditionell betong och kan återanvändas och återvinnas.

The Box underlättar tapetseringen

The Box underlättar tapetseringen

The Box är en ny typ av låda för tapetrullar som tagits fram för att underlättar arbetet med tapetsering genom att hålla tapetrullen på plats och skydda den från yttre åverkan. Utformningen av lådan förhindrar att tapeten rullar upp på väggen, även då rullen nått sitt slut.