Nyheter

Pelletskamin utan skorsten

KMP Drag
Från Ariterm Sweden kommer KMP Drag, en rökkanal som gör det möjligt att installera en pelletskamin utan någon skorsten.

KMP Drag är en rökkanal för fläktstyrd avledning av rökgaser från pelletskaminer. Den kan därmed ersätta en traditionell skorsten.

Ariterms pelletskaminer är förberedda för anslutning till väggfläkten KMP Drag, som monteras på ytterväggens utsida. Installationen görs genom att två dubbla tättslutande och värmeisolerande enheter sammanfogas i ytterväggen och bildar en horisontal rökgaskanal.

Rökgaser blandas med uteluft
KMP Drag är en fläktstyrd rökgaskanal där fläkten alstrar ett undertryck i fläktlådan, beroende på hur mycket luft som erfordras till förbränningen. De heta rökgaserna som sugs ut från kaminens brännkammare, genom konvektionspartiet och väggenomföringen, blandas med uteluft som sugs in från ett luftintag i lådans undersida. Därmed sänks temperaturen på rökgasen till ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut.

Rökfri drift
Enligt Ariterm ger dessutom pelletskaminens kontrollerade förbränning normalt en helt rökfri drift. För att undvika att man får in röklukt i fastigheten skall väggfläkten monteras på ett avstånd av minst 1 meter från friskluftintag, dörr eller öppningsbart fönster.
Den fläktstyrda rökkanalen är typgodkänd av Swedcert (cert nr 0752).

 

Pelletskamin utan skorsten
Pelletskamin utan skorsten

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.