Nyheter

Pelletskamin utan skorsten

KMP Drag
Från Ariterm Sweden kommer KMP Drag, en rökkanal som gör det möjligt att installera en pelletskamin utan någon skorsten.

KMP Drag är en rökkanal för fläktstyrd avledning av rökgaser från pelletskaminer. Den kan därmed ersätta en traditionell skorsten.

Ariterms pelletskaminer är förberedda för anslutning till väggfläkten KMP Drag, som monteras på ytterväggens utsida. Installationen görs genom att två dubbla tättslutande och värmeisolerande enheter sammanfogas i ytterväggen och bildar en horisontal rökgaskanal.

Rökgaser blandas med uteluft
KMP Drag är en fläktstyrd rökgaskanal där fläkten alstrar ett undertryck i fläktlådan, beroende på hur mycket luft som erfordras till förbränningen. De heta rökgaserna som sugs ut från kaminens brännkammare, genom konvektionspartiet och väggenomföringen, blandas med uteluft som sugs in från ett luftintag i lådans undersida. Därmed sänks temperaturen på rökgasen till ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut.

Rökfri drift
Enligt Ariterm ger dessutom pelletskaminens kontrollerade förbränning normalt en helt rökfri drift. För att undvika att man får in röklukt i fastigheten skall väggfläkten monteras på ett avstånd av minst 1 meter från friskluftintag, dörr eller öppningsbart fönster.
Den fläktstyrda rökkanalen är typgodkänd av Swedcert (cert nr 0752).

 

Pelletskamin utan skorsten
Pelletskamin utan skorsten

Nyheter

Livsmedelsgodkänd hårdvaxolja i nya kulörer

Osmo Top-Oil Hårdvaxolja passar bra som ytbehandling av bänkskivor för köksbänkar, bord och andra träytor inomhus. De blir vattenavvisande, tåliga mot spill av hushållskemikalier och vätska som vin, öl, läsk mm. Alla produkterna i serien är livsmedelssäkra.

Ny generation presskopplingar

Ny generation presskopplingar

Uponor har lanserat en ny generation presskopplingar för kompositrör med en nyutvecklad kopplingsdesign och presshylsa. Presskopplingarna kommer med en färgkodad folie som tydligt visar dimension och en QR-kod för tillgång till monteringsanvisningar. En visuell pressindikering säkerställer att kopplingen är pressad och inte läcker.