Nyheter

Pelletskamin utan skorsten

KMP Drag
Från Ariterm Sweden kommer KMP Drag, en rökkanal som gör det möjligt att installera en pelletskamin utan någon skorsten.

KMP Drag är en rökkanal för fläktstyrd avledning av rökgaser från pelletskaminer. Den kan därmed ersätta en traditionell skorsten.

Ariterms pelletskaminer är förberedda för anslutning till väggfläkten KMP Drag, som monteras på ytterväggens utsida. Installationen görs genom att två dubbla tättslutande och värmeisolerande enheter sammanfogas i ytterväggen och bildar en horisontal rökgaskanal.

Rökgaser blandas med uteluft
KMP Drag är en fläktstyrd rökgaskanal där fläkten alstrar ett undertryck i fläktlådan, beroende på hur mycket luft som erfordras till förbränningen. De heta rökgaserna som sugs ut från kaminens brännkammare, genom konvektionspartiet och väggenomföringen, blandas med uteluft som sugs in från ett luftintag i lådans undersida. Därmed sänks temperaturen på rökgasen till ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut.

Rökfri drift
Enligt Ariterm ger dessutom pelletskaminens kontrollerade förbränning normalt en helt rökfri drift. För att undvika att man får in röklukt i fastigheten skall väggfläkten monteras på ett avstånd av minst 1 meter från friskluftintag, dörr eller öppningsbart fönster.
Den fläktstyrda rökkanalen är typgodkänd av Swedcert (cert nr 0752).

 

Pelletskamin utan skorsten
Pelletskamin utan skorsten

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.