För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Passera spärrlinjen vid grönt

Passera spärrlinjen vid grönt
Boon Edams nya spärrlinje Speedline 300 har belysta dörrblad som med olika färger visar när man kan passera eller inte.

 
 

Speeline 300 är en ny spärrlinje som visar med färger när det är tillåtet att passera eller om man får vänta.

Den nya spärrlinjen har huvudenhet av rostfritt stål och ut- och infällbara dörrblad som är belysta. Efter en signal från ett passersystem eller en extern kontrollpanel aktiveras spärrlinjen. Belysningen av lysdiodlampor ändrar då färg beroende på om det är tillåtet att gå eller inte.

Visar grönt vid passering

När dörrarna öppnas ändras belysningen på dörrvingarna till en neutral färg. Direkt efter att användaren passerat ändras färgen till röd och återgår till stängd position för att hindra att någon obehörig följer efter. När dörrvingarna helt återgått till normalläge ändras färgen till grön och då kan nya behöriga passera.

 

 

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.