• Nyheter
  • Partikelfilterfläkt för andningsskydd

Nyheter

Partikelfilterfläkt för andningsskydd

Partikelfilterfläkt för andningsskydd
Sundströms lanserar en liten batteridriven fläkt för andningskyddsystem som ska användas där det ställs höga krav på andningsskydd.

       
 Sundström Safety AB utökar sitt sortiment med SR 700 Partikelfilterfläkt. Fläkten ingår i fläktassisterade filterskydd och är avsedd att användas där det ställs höga krav på andningsskydd.
  

SR 700 är en liten lätt partikelfilterfläkt som är avsedd att ingå i ett fläktassisterat andningsskyddssystem. Den ingår då tillsammans med ett partikelfilter och en ansiktsdel. Fläkten är speciellt framtagen för arbete med skadliga och hälsofarliga partiklar där stora krav ställs på mycket goda skyddsegenskaper.

Med två P3 filter och vald ansiktsdel uppges enheten nå skyddsklass TH3 eller TM3.

Enkel styrning med knapp
Start och stopp samt val av luftflöde sköts med en lätt åtkomlig knapp. Luftflödet kan väljas till 175 eller 225 liter per minut och automatisk kontroll ska garantera rätt flöde.

Larm med ljud och ljus varnar när filter behöver bytas eller batteriet behöver laddas.

Tät mot vatten och partiklar
För att undvika inträngning av vatten och partiklar vid rengöring är elektronik och fläkthus väl kapslat och har kapslingsklass IP67.

Rengöring och sanering av utrustningen är särkilt viktig vid exponering för giftiga föroreningar, exempelvis vid asbestrivning, blyexponering eller inom kärnkrafts- och läkemedelsindustri.

 

 

 

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.