• Nyheter
  • Partikelfilterfläkt för andningsskydd

Nyheter

Partikelfilterfläkt för andningsskydd

Partikelfilterfläkt för andningsskydd
Sundströms lanserar en liten batteridriven fläkt för andningskyddsystem som ska användas där det ställs höga krav på andningsskydd.

       
 Sundström Safety AB utökar sitt sortiment med SR 700 Partikelfilterfläkt. Fläkten ingår i fläktassisterade filterskydd och är avsedd att användas där det ställs höga krav på andningsskydd.
  

SR 700 är en liten lätt partikelfilterfläkt som är avsedd att ingå i ett fläktassisterat andningsskyddssystem. Den ingår då tillsammans med ett partikelfilter och en ansiktsdel. Fläkten är speciellt framtagen för arbete med skadliga och hälsofarliga partiklar där stora krav ställs på mycket goda skyddsegenskaper.

Med två P3 filter och vald ansiktsdel uppges enheten nå skyddsklass TH3 eller TM3.

Enkel styrning med knapp
Start och stopp samt val av luftflöde sköts med en lätt åtkomlig knapp. Luftflödet kan väljas till 175 eller 225 liter per minut och automatisk kontroll ska garantera rätt flöde.

Larm med ljud och ljus varnar när filter behöver bytas eller batteriet behöver laddas.

Tät mot vatten och partiklar
För att undvika inträngning av vatten och partiklar vid rengöring är elektronik och fläkthus väl kapslat och har kapslingsklass IP67.

Rengöring och sanering av utrustningen är särkilt viktig vid exponering för giftiga föroreningar, exempelvis vid asbestrivning, blyexponering eller inom kärnkrafts- och läkemedelsindustri.

 

 

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.