Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa
Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Pappersreglarna förbättrar snickarnas arbetsmiljö genom sina mjuka kanter som gör dem lätta att bära, hantera och montera, inte får vassa kanter vid kapning, sparar pengar, minskar miljöpåverkan på byggindustrins koldioxidutsläpp samt avskaffar behovet av nitar.

Reglarna är både skruvtestade, kan ytbehandlas och kan tillverkas i kundanpassade dimensioner.

Wood Tube är en av sex finalister i den internationella tävlingen "What Wood You Do?" 2020 med fokus på idéer som stärker och utvecklar den skogsbaserade bioekonomin. Finalen livesänds den 24 september från Värmlands Museum i Karlstad. Tävlingen är utlyst av Paper Province tillsammans med Gunnar Sundblads Forskningsfond, Stora Enso och Sveaskog.

Länk till tävlingen What Wood You Do? 

Skriven av Helena Bengtsson

Wood Tube pappersregel
Wood Tube pappersregel

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.