Nyheter

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa
Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Pappersreglarna förbättrar snickarnas arbetsmiljö genom sina mjuka kanter som gör dem lätta att bära, hantera och montera, inte får vassa kanter vid kapning, sparar pengar, minskar miljöpåverkan på byggindustrins koldioxidutsläpp samt avskaffar behovet av nitar.

Reglarna är både skruvtestade, kan ytbehandlas och kan tillverkas i kundanpassade dimensioner.

Wood Tube är en av sex finalister i den internationella tävlingen "What Wood You Do?" 2020 med fokus på idéer som stärker och utvecklar den skogsbaserade bioekonomin. Finalen livesänds den 24 september från Värmlands Museum i Karlstad. Tävlingen är utlyst av Paper Province tillsammans med Gunnar Sundblads Forskningsfond, Stora Enso och Sveaskog.

Länk till tävlingen What Wood You Do? 

Skriven av Helena Bengtsson

Wood Tube pappersregel
Wood Tube pappersregel

Nyheter

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.