• Nyheter
  • P-märkt fasadsystemet med glasull och traditionell puts.

Nyheter

P-märkt fasadsystemet med glasull och traditionell puts.

serporoc-premium-32
2013-12-12
Fasadsystemet Serporoc Premium 32 har certifierats och godkänts av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd.

Den nya glasullsisoleringen, weber.therm 371 premium, från ISOVER har ett lågt lambdavärde (ca 14 % mer effektiv än traditionell isolering) vilket gör Serporoc Premium 32-systemet till en av marknadens energieffektivaste tjockputslösningar. En Serporoc Premium 32-fasad ger en långsiktigt hållbar putsfasad som är fuktsäker, energieffektiv, robust, funktionell och estetisk. Fasadsystemet sparar boyta och plats och kan användas till såväl nyproduktion som renovering.

Kvalitetsmärkning
P-märkningen är en kvalitetsmärkning som ger kunder bättre möjligheter att ställa krav på utförande och rätt funktion när det gäller putsade fasader.
– Vi har arbetat i tre år med att få fram de nya P-märkta fasadsystemen, berättar Stefan Kanda, produktchef på Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber. Det har varit ett intensivt arbete som omfattar allt från att utforma själva fasadsystemet, anvisningar och dokumentation till att ta fram utbildningsprogram för våra entreprenörer liksom att ha klart med besiktningsmän med rätt kompetens.
Vi har klarat det här tack vare ett väl fungerande samarbete med SP.

Serporoc-systemet har funnits i närmare 40 år och använts till drygt tio miljoner kvadratmeter fasadyta.
– P-märkningen är ett bevis på systemets starka egenskaper, fortsätter Stefan Kanda. Det här visar att kunderna kan lita på att Serporoc Premium 32 är en tät och fuktsäker fasadlösning som håller för många årtionden av slitage från väder och vind.

Krav på besiktning och godkänt utförande
För att P-märkningen av den färdiga fasaden ska gälla krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar. Vidare krävs att montering utförts av entreprenörer som utbildats och certifierats för Webers fasadsystem. Fasadarbetet måste slutligen besiktigas och godkännas av SP att det utförts rätt när det gäller bland annat fuktskydd av underliggande konstruktion.
– Vårt nya P-märkta Serporoc Premium 32 system är utformat enligt Boverkets krav och är lämplig både till nya fastigheter och till renovering, avslutar Stefan Kanda.

Nyheter

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.

Kanalplast för enkel montering

Kanalplast för återbruk

Kanalplast Coverboard från Tebo är ett tålig och lättviktigt skydd anpassat för att täcka in ytor som golv och väggar vid både nybyggnation och renoveringsarbete.