Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Övervakningssystem hindrar vattenskador

Nyheter

Övervakningssystem hindrar vattenskador

Övervakningssystem hindrar vattenskador
Systemet Waterfuse övervakar kontinuerligt fastighetens vattenledningar med detektorer och kontrollenheter. Uppstår en läcka stängs vattnet av automatiskt.

        
 

Waterfuse är ett trådlöst system som skyddar fastigheter mot vattenskador. Systemet kontrollerar om läckor uppstår och stänger då av vattnet automatiskt.

Från företaget Prevecta Vattenteknik kommer övervakningssystemet Waterfuse som ska skydda hela fastigheter mot vattenskador. En viktig del i systemet är att vattnet alltid stängs av när man lämnar huset. Systemet kommunicerar trådlöst och kan med hjälp av vattendetektorer och tryckfallsmätning upptäcka även små läckor. Beroende på omfattningen av läckan ger systemet en varning eller så stängs vattnet av automatiskt.
– Men grundskyddet med Waterfuse är att man med en enkel knapptryckning kan stänga av vattnet när man går hemifrån, säger Erik Skoglund på Prevecta Vattenteknik.

Systemet består av följande enheter:

– fjärrenhet vid entrédörren kommunicerar med övriga systemet

– vattenenhet som stänger av vattnet och mäter tryck

– centralenhet som styr och mäter vattenenheten

– vattendetektorer som känner av vattenläckor.

 

Stänger av vattnet dagligen
Via fjärrenheten, som placeras vid ytterdörren, stänger man av vattnet dagligen när man lämnar fastigheten. Under tiden man är borta mäts trycket i vattenledningen, och om det uppstår tryckfall indikerar det med en lysdiod. Tryckfallskontrollen kan upptäcka såpass små läckor som fem milliliter vatten per timme.

Stänger automatiskt

Vattenenheten har en avstängningsventil som öppnar och stänger långsamt för att undvika tryckslag. Den är även försedd med en elektronisk givare för mätning av trycket i vattenledningen. Vattenenheten placeras direkt efter vattenmätaren och huvudvattenkranen.

Inställningar och avläsning

Vid vattenenheten placeras systemets centralenhet. Den har en display med enkla menyer där man kan styra systemet. Exempelvis kan man slå av och på vattnet, göra inställningar och avläsa vattentrycket. Centralenheten har även in- och utgångar som kan kopplas mot ett huslarm.

Detektorer bevakar riskställen

Enligt försäkringsbolagens skadestatistik finns de största riskerna för vattenläckor vid diskmaskiner, diskbänkskåp och tvättmaskiner. Här placeras systemets vattendetektorer. De kontrollerar kontinuerligt om vatten läcker ut och vid larm ger de automatiskt en impuls till centralenheten, som via vattenenheten stänger av vattnet.

Enkel installation

Hela övervakningssystemet kan installeras av en vvs-montör. Systemets fjärrenhet och vattendetektorer drivs av AA-batterier och centralenheten arbetar med 12 volt via batterieliminator. Eftersom all kommunikation dessutom är trådlös behövs ingen elektrisk installationen.

Nyheter

Stegar med förbättrad säkerhet

2021-03-08
Stegar

För att bemöta aktuella europeiska standarder har WIBE Ladders tagit fram ett nytt sortiment av anliggande stegar med tydlig säkerhetsprofilering. PROF+ stegarna är anpassade för arbete i tuffa miljöer och för alla typer av väderlekar.

Framtidens fjärrmätningssystem i kompakt box

Nordtec Instrument AB gör fjärrmätningssystemet Celsicom Easy Connect känd på den svenska marknaden. Systemet ger full koll på härdningsprocesser i nygjuten betong, att klimatet är optimalt på byggarbetsplatsen och att uttorkningen av vattenskador går som planerat. Boxen installeras snabbt och mätdata skickas på egen frekvens via mobilnät till användarens mobila enhet.

3M™ Speedglas™ - Den första svetshjälmen med välvt glas

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

eConnect laddkablar för nordiskt klimat

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.