Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Övervakningssystem hindrar vattenskador

Nyheter

Övervakningssystem hindrar vattenskador

Övervakningssystem hindrar vattenskador
Systemet Waterfuse övervakar kontinuerligt fastighetens vattenledningar med detektorer och kontrollenheter. Uppstår en läcka stängs vattnet av automatiskt.

        
 

Waterfuse är ett trådlöst system som skyddar fastigheter mot vattenskador. Systemet kontrollerar om läckor uppstår och stänger då av vattnet automatiskt.

Från företaget Prevecta Vattenteknik kommer övervakningssystemet Waterfuse som ska skydda hela fastigheter mot vattenskador. En viktig del i systemet är att vattnet alltid stängs av när man lämnar huset. Systemet kommunicerar trådlöst och kan med hjälp av vattendetektorer och tryckfallsmätning upptäcka även små läckor. Beroende på omfattningen av läckan ger systemet en varning eller så stängs vattnet av automatiskt.
– Men grundskyddet med Waterfuse är att man med en enkel knapptryckning kan stänga av vattnet när man går hemifrån, säger Erik Skoglund på Prevecta Vattenteknik.

Systemet består av följande enheter:

– fjärrenhet vid entrédörren kommunicerar med övriga systemet

– vattenenhet som stänger av vattnet och mäter tryck

– centralenhet som styr och mäter vattenenheten

– vattendetektorer som känner av vattenläckor.

 

Stänger av vattnet dagligen
Via fjärrenheten, som placeras vid ytterdörren, stänger man av vattnet dagligen när man lämnar fastigheten. Under tiden man är borta mäts trycket i vattenledningen, och om det uppstår tryckfall indikerar det med en lysdiod. Tryckfallskontrollen kan upptäcka såpass små läckor som fem milliliter vatten per timme.

Stänger automatiskt

Vattenenheten har en avstängningsventil som öppnar och stänger långsamt för att undvika tryckslag. Den är även försedd med en elektronisk givare för mätning av trycket i vattenledningen. Vattenenheten placeras direkt efter vattenmätaren och huvudvattenkranen.

Inställningar och avläsning

Vid vattenenheten placeras systemets centralenhet. Den har en display med enkla menyer där man kan styra systemet. Exempelvis kan man slå av och på vattnet, göra inställningar och avläsa vattentrycket. Centralenheten har även in- och utgångar som kan kopplas mot ett huslarm.

Detektorer bevakar riskställen

Enligt försäkringsbolagens skadestatistik finns de största riskerna för vattenläckor vid diskmaskiner, diskbänkskåp och tvättmaskiner. Här placeras systemets vattendetektorer. De kontrollerar kontinuerligt om vatten läcker ut och vid larm ger de automatiskt en impuls till centralenheten, som via vattenenheten stänger av vattnet.

Enkel installation

Hela övervakningssystemet kan installeras av en vvs-montör. Systemets fjärrenhet och vattendetektorer drivs av AA-batterier och centralenheten arbetar med 12 volt via batterieliminator. Eftersom all kommunikation dessutom är trådlös behövs ingen elektrisk installationen.

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.