Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Osäkerhet kring renovering av miljonprogrammet

Nyheter

Osäkerhet kring renovering av miljonprogrammet

INGEN BILD
Olöst finansiering och delade meningar om prioriterade åtgärder är hinder för renoveringen av miljonprogrammets bostäder.

Industrifakta har nyligen gjort en omfattande marknadsstudie vars resultat understryker de stora förnyelsebehoven i flerbostadshusen från 1961-1975.

Gemensam strategi saknas

De flesta aktörer är överens om utmaningarna, men det saknas en gemensam strategi och det råder delade meningar om vilka åtgärder som bör prioriteras. Det framgår dock att finansiering är ett grundläggande hinder.

Följden kan bli rivning

Även om ombyggnadsvolymen förväntas öka under de närmaste åren är det osannolikt att problemen hinner åtgärdas i tid. På sikt kan detta leda till att undermåliga fastigheter måste rivas.


 

Källa: Industrifakta, Behov och prioriteringar i rekordårens flerbostadshus

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.