• Nyheter
  • Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar

Nyheter

Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar

Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar
NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden visar att ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler minskade med 10 procent under 2021.

Inom privata lokaler ingår kontor, handel och hotell, branscher som fått kämpa under pandemin. Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics kommenterar: Just nu finns en stor osäkerhet när det gäller det framtida behovet av privata lokaler, inte minst inom handel och hotell. Det beror bland annat på att vi reser mindre i jobbet och att vi handlar mer på nätet. Vi ser även att kontorsmarknaden präglas av osäkerhet: Vakansgraderna inom kontor i de centrala delarna av de tre största städerna i Sverige har ökat markant de senaste åren. Under och efter pandemin har vi förändrat hur och var vi arbetar och många företag funderar nu kring vilka kontorsbehov de har. 

Källa: Navet Analytics

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.