Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Nyheter

Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel
Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning, med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

I den senaste undersökningen, som genomfördes i januari i år, framkommer det att 6 av 10 konsulter redovisade ökad omsättning 2018 jämfört med 2017. Hos knappt en tredjedel av företagen var omsättningen oförändrad. När det gäller konsulternas bedömning av marknadsförutsättningarna 2019 är det tydligt att det främst är olika makrofaktorer som utgör hoten. Dels är det den allmänna konjunkturutvecklingen, med tydliga signaler på inbromsad tillväxt, dels det politiska läget som oroar. Hela 75 procent av de tillfrågade konsulterna tror att nyproduktionen av bostadsrätter kommer att utvecklas svagare än övriga sektorer på marknaden. Istället räknar man med att det är det offentliga byggandet, som skolor, sjukhus och infrastrukturinvesteringar som kommer att kunna utvecklas bättre än genomsnittet under de närmaste åren.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.