• Nyheter
  • Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Nyheter

Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Orosmoln på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel
Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning, med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

I den senaste undersökningen, som genomfördes i januari i år, framkommer det att 6 av 10 konsulter redovisade ökad omsättning 2018 jämfört med 2017. Hos knappt en tredjedel av företagen var omsättningen oförändrad. När det gäller konsulternas bedömning av marknadsförutsättningarna 2019 är det tydligt att det främst är olika makrofaktorer som utgör hoten. Dels är det den allmänna konjunkturutvecklingen, med tydliga signaler på inbromsad tillväxt, dels det politiska läget som oroar. Hela 75 procent av de tillfrågade konsulterna tror att nyproduktionen av bostadsrätter kommer att utvecklas svagare än övriga sektorer på marknaden. Istället räknar man med att det är det offentliga byggandet, som skolor, sjukhus och infrastrukturinvesteringar som kommer att kunna utvecklas bättre än genomsnittet under de närmaste åren.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.