• Nyheter
  • Optimerar fastigheters energiproduktion och energikonsumtion

Nyheter

Optimerar fastigheters energiproduktion och energikonsumtion

PowerShare - flera EnergyHub-system kan sammankopplas och dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät
2022-09-01
Det svenska greentech-bolaget Ferroamp har tagit fram EnergyHub, ett system som på ett framtidssäkert sätt kan integrera solenergi, energilagring, elbilsladdning och likströmslaster i, och fördelas mellan, allt från villor till stora kommersiella fastigheter och industrier via PoweShare.

EnergyHub är en dubbelriktad växelriktare som fungerar som en dirigent i ett intelligent elsystem. Den reglerar flödet mellan solpaneler, energilager och elnät, samtidigt som fastighetens elförbrukning mäts och optimeras. Systemet är skalbart och gör det både lönsamt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen samtidigt som det ger kontroll när elpriserna skjuter i höjden.

EnergyHub fungerar även som en tvåvägsomvandlare som automatiskt fasutjämnar fastigheten genom att fungera som en bro mellan växel- och likströmsnätet. Som resultat kan man enkelt byta till en mindre huvudsäkring vilket i sin tur ger en lägre nätavgift.

Genom att koppla samman flera EnergyHub-system, PowerShare, kan flera fastigheter fungera som en lokal resursfördelning och dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät. På så sätt kan man dela på de “bästa soltaken” och öka egenanvändningen av producerad energi, fördela nyttan med ett energilager mellan flera olika byggnader och därmed få kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Ferroamp EnergyHub finns i två varianter:
EnergyHub Wall från 14kW till 28kW, vägghängd
EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, monteras i rackskåp

Ferroamp har fått flera nationella och internationella utmärkelser varav PowerShare som har mottagit bland annat priserna E-prize 2018 och The Smarter E award 2018.

Ferroamp EnergyHub Wall och EnergyHub XL
Ferroamp EnergyHub Wall och EnergyHub XL
Ferroamp EnergyHub-system
Ferroamp EnergyHub-system
PowerShare ger lokal resursfördelning
PowerShare ger lokal resursfördelning

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.