Nyheter

Öppnar porten med kod eller kort

Öppnar porten med kod eller kort
2012-02-02
Malux presenterar ett passagesystem med flera öppningsalternativ och som därför kan användas i de flesta sammanhang.

    
 

Max är en kortläsare med integrerad knappstats. Genom att den erbjuder valmöjlighet för passage ska den kunna monteras i de flesta sammanhang.

 

 

 

 

 

 

Passagesystemet Max består av en kortläsare med integrerad knappstats. Det betyder att man kan välja att öppna porten med kod eller kort, eller genom att använda en kombination av båda. Produkten kan användas fristående eller i ett större system med upp till 748 användare.

Ökad säkerhet
En extra funktion är att produkten också kan användas som larmförbikopplare. Den känner av om larmet är bortkopplat eller inte, vilket ska öka passersäkerheten.

Registrerar händelser
Produkten registrerear de senaste 2 000 händelserna. Den är försedd med ett skal av rostfritt stål och har kapslingsklass IP54.

 

Nyheter

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.