• Nyheter
  • Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Nyheter

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Industrifakta
Det pågår en omfattande nedgång i husbyggnadsinvesteringarna i Stockholms län. Det är således inte bara bostadsbyggandet som tappar fart utan aktiviteten minskar även för lokalbyggandet.

Detta visar Industrifaktas kommande konjunkturrapport om läget i Sveriges ekonomi och byggandet på riks- och regionnivå. Redan under 2017 bromsade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna in i länet och det samlade resultatet för helåret blev en nedgång med 8 procent. Medan utvecklingen var splittrad mellan sektorerna på byggmarknaden 2017, visar utvecklingen under årets första kvartal en mer sammanhållen negativ bild. Om takten i investeringarna fortsätter på samma sätt som under första kvartalet, skulle det innebära en nedgång med hela 25 procent i år jämfört med helåret 2017. Den enda sektor som egentligen växer för närvarande är de offentliga lokalinvesteringarna. Enligt Industrifakta är det emellertid farligt att prognostisera helårets utveckling enbart på det första kvartalets utfall. Industrifaktas prognos för Stockholms län indikerar istället nolltillväxt för de samlade, påbörjade bostads- och lokalinvesteringarna 2018.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.