• Nyheter
  • Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge

Nyheter

Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge

Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge
Det ställdes höga krav på brandsäkerheten i byggprojektet Nya Karolinska Solna. Med över 1 000 liter brandfogmassa har patienter, sjukhuspersonal och forskare säkrats en brandsäker miljö på Sverige nya storsjukhus.

Projektet Nya Karolinska Solna, med byggstart 2010, kommer inom några år att erbjuda sjukvård för svårt sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. Bygget är på drygt 320 000 m². Kraven på underleverantörerna i projektet har varit höga, bland annat då det gäller brandsäkerhet. Skanska är huvudentreprenör och ansvarar för att underleverantörerna uppfyller de krav som ställs för sjukhusbyggnader. När det gäller brandsäkerhet delas olika typer av byggnader upp i olika verksamhetsklasser. Vårdmiljöer utgör Verksamhetsklass 5, som omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vid eventuell brand.

Dana Lim har levererat drygt 1 000 liter brandfogmassa till projektet. Deras Fire Guard MS 567 uppfyller som lägst brandteknisk klassifikation EI30, vid fog mellan stål och lättbetong, ända upp till EI120 vid fog mellan två element av lättbetong, samt för gipsskivor på stålregel.

För att uppfylla brandsäkerhetskraven krävs normalt en extra drevning av mineralull, utöver själva brandfogmassan och tillhörande bottingslist. MS 567 kräver ingen drevning med mineralull utöver PE-bottningslist, vilket sparar pengar för huvudentreprenören, utan att tumma på säkerheten. 

-Dörrarna till många av utrymmena är ganska smala, så det hade varit svårt att föra in det extra material som hade behövts vid en annan typ av brandfogmassa. Dessutom sparar vi som hantverkare ganska mycket arbetstid på att slippa ett extra moment i form av drevning med mineralull eller liknande, säger Andreas Franzén, underentreprenör.

Fire Guard MS 567 är en fukthärdande fogmassa och används i samband med fogar kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak som ska brandsäkras. Den är luktfri, neutral, snabbhärdande, kan övermålas och har en mycket god beständighet mot klimatisk påverkan.

Läs mer om Fire Guard MS 567Andreas Franzén Fog och Bygg på NKS
Andreas Franzén Fog och Bygg på NKS

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.