• Nyheter
  • Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge

Nyheter

Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge

Omfattande brandsäkring av Nordens största sjukhusbygge
Det ställdes höga krav på brandsäkerheten i byggprojektet Nya Karolinska Solna. Med över 1 000 liter brandfogmassa har patienter, sjukhuspersonal och forskare säkrats en brandsäker miljö på Sverige nya storsjukhus.

Projektet Nya Karolinska Solna, med byggstart 2010, kommer inom några år att erbjuda sjukvård för svårt sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. Bygget är på drygt 320 000 m². Kraven på underleverantörerna i projektet har varit höga, bland annat då det gäller brandsäkerhet. Skanska är huvudentreprenör och ansvarar för att underleverantörerna uppfyller de krav som ställs för sjukhusbyggnader. När det gäller brandsäkerhet delas olika typer av byggnader upp i olika verksamhetsklasser. Vårdmiljöer utgör Verksamhetsklass 5, som omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vid eventuell brand.

Dana Lim har levererat drygt 1 000 liter brandfogmassa till projektet. Deras Fire Guard MS 567 uppfyller som lägst brandteknisk klassifikation EI30, vid fog mellan stål och lättbetong, ända upp till EI120 vid fog mellan två element av lättbetong, samt för gipsskivor på stålregel.

För att uppfylla brandsäkerhetskraven krävs normalt en extra drevning av mineralull, utöver själva brandfogmassan och tillhörande bottingslist. MS 567 kräver ingen drevning med mineralull utöver PE-bottningslist, vilket sparar pengar för huvudentreprenören, utan att tumma på säkerheten. 

-Dörrarna till många av utrymmena är ganska smala, så det hade varit svårt att föra in det extra material som hade behövts vid en annan typ av brandfogmassa. Dessutom sparar vi som hantverkare ganska mycket arbetstid på att slippa ett extra moment i form av drevning med mineralull eller liknande, säger Andreas Franzén, underentreprenör.

Fire Guard MS 567 är en fukthärdande fogmassa och används i samband med fogar kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak som ska brandsäkras. Den är luktfri, neutral, snabbhärdande, kan övermålas och har en mycket god beständighet mot klimatisk påverkan.

Läs mer om Fire Guard MS 567Andreas Franzén Fog och Bygg på NKS
Andreas Franzén Fog och Bygg på NKS

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.