• Nyheter
  • Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Nyheter

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Järvalyftet, Rinkeby
Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början.

En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren, väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan lika mycket. Enligt Industrifakta har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen. Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver. Dels har många bostadsbolag tvingats att skjuta fram renoveringar på grund av bristen på resurser, när nyproduktionen har varit som högst, dels tror Industrifakta att lokalanpassningar inom både kontor och detaljhandel kan öka med hänsyn till nya krav och arbetssätt genom tex digitalisering och den växande e-handeln.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.