• Nyheter
  • Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad

Nyheter

Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad

Ombyggnad av lokaler samt påbyggnad, Hagastaden, Stockholm
I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, med djupanalyser av byggmarknaden, noterar man att ombyggnadsinvesteringarna har utvecklats positivt under 2020 och verkar fortsätta på samma sätt även i år.

Särskilt gäller detta det samlade lokalbyggandet, där de påbörjade ombyggnadsinvesteringarna inom privat och offentlig sektor ökade med drygt 30 procent under 2020. NAVET Analytics prognos för 2021 visar en fortsatt tillväxt med omkring 10 procent.
Detta kan jämföras med nybyggnadsinvesteringarna inom samma sektorer, som under förra året sjönk med nästan 5 procent. Prognosen för 2021 tyder på en uppgång med 3 procent, även det svagare än förväntningarna inom ombyggnad.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg 

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.