Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Okomplicerad brandtätningshylsa

Okomplicerad brandtätningshylsa
Fire Seals brandtätningshylsa Kniparen är en tätning för genomföringar med kablar, plast- och metallrör.

 
  
        
 

Kniparen är en brandtätningshylsa från FireSeal som skyddar mot eld, rök och gas vid en brand.

 

Brandskyddshylsan har en tunn invändig beläggning som, vid upphettning i en brand, gör att hylsan sväller igen och tätar mot genomsläpp av eld, rök och gas.


Kablar kan bytas

Hylsan kan användas vid förberedelse för framtida kabelgenomföringar. Kablar kan även enkelt bytas i hylsan eftersom de ligger fria så länge brandskyddet inte aktiverats.

Hylsor kan återanvändas
Brandtätningshylsan kan dessutom återanvändas om lokalen byggs om eller renoveras och väggarna flyttas. Hylsor finns i samma dimensioner som elektrikerrör, SM- och VP-rör, det vill säga diametern 60 och 90 millimeter.

 

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.