• Nyheter
  • Ökning av byggmaterial-användningen första kvartalet

Nyheter

Ökning av byggmaterial-användningen första kvartalet

Ökning för byggmaterialanvändningen första kvartalet
Enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg Riks, beräknas det totala byggmaterialvärdet, exklusive installationsvaror, ha uppgått till i storleksordningen 12,5-13,0 miljarder kronor under första kvartalet i år.

Volymen beräknas på påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar för bostäder och lokaler. Om investeringarna fortsätter i samma takt under resten av året skulle det innebära en total volymökning med 10 procent 2015 jämfört med 2014. Generellt har byggmaterial kopplat till ombyggnadsinvesteringar ökat mer än byggmaterial för nybyggnadsinvesteringar enligt Industrifaktas konjunkturbevakning.

Tendensen i de tre storstadslänen är emellertid betydligt svagare. I Industrifaktas senaste kvartalsrapport kan man läsa ut att materialvolymen har backat med ca 20 procent i Skåne och Västra Götalands län, beräknat i årstakt. För Stockholms län pekar årstakten första kvartalet på en i stort sett oförändrad volym gentemot helårsutfallet 2014.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg, Riks

Industrifakta
Industrifakta
Brobygge
Brobygge

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.