Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Ökat underhåll i Industrifaktas fastighetspanel

Nyheter

Ökat underhåll i Industrifaktas fastighetspanel

fastighetspanel
Undersökning visar att fastigheternas underhållsvolym ökade under 2007, men att dämpning väntar.

I en enkät till Industrifaktas fastighetspanel framgår att underhållsvolymen för de undersökta bolagen ökade med ca 3,5 procent 2007. Ökningen för SABO-företagen var kraftigare (cirka 4,5 procent) medan volymen för de privatägda bolagen ökade med knappt 3 procent.

Företagen spår dämpad ökningstakt
Enligt bolagens bedömningar dämpas ökningstakten både i år och nästa år och stannar på en ökningstakt kring 1-2 procent per år. Hos de kommunägda bostadsbolagen väntas renovering av stammar, badrum och fasader prioriteras det närmaste året. Privata fastighetsbolag planerar i första hand att rikta in sig mot energieffektivisering samt tak och fasader.

Både kommunägda och privata fastigheter
Industrifaktas fastighetspanel består av 100 större fastighetsägare, där hälften är kommunägda bostadsbolag och övriga är privata fastighetsägare. Två gånger per år undersöks hur underhållet av dessa bolags fastigheter utvecklas.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

 

   Förändring av kostnader för underhåll och reparationer
   1995-2007, prognos för 2008-2009, fasta priser
   100 större fastighetsägare

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.