• Nyheter
  • Ökat underhåll i Industrifaktas fastighetspanel

Nyheter

Ökat underhåll i Industrifaktas fastighetspanel

fastighetspanel
Undersökning visar att fastigheternas underhållsvolym ökade under 2007, men att dämpning väntar.

I en enkät till Industrifaktas fastighetspanel framgår att underhållsvolymen för de undersökta bolagen ökade med ca 3,5 procent 2007. Ökningen för SABO-företagen var kraftigare (cirka 4,5 procent) medan volymen för de privatägda bolagen ökade med knappt 3 procent.

Företagen spår dämpad ökningstakt
Enligt bolagens bedömningar dämpas ökningstakten både i år och nästa år och stannar på en ökningstakt kring 1-2 procent per år. Hos de kommunägda bostadsbolagen väntas renovering av stammar, badrum och fasader prioriteras det närmaste året. Privata fastighetsbolag planerar i första hand att rikta in sig mot energieffektivisering samt tak och fasader.

Både kommunägda och privata fastigheter
Industrifaktas fastighetspanel består av 100 större fastighetsägare, där hälften är kommunägda bostadsbolag och övriga är privata fastighetsägare. Två gånger per år undersöks hur underhållet av dessa bolags fastigheter utvecklas.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

 

   Förändring av kostnader för underhåll och reparationer
   1995-2007, prognos för 2008-2009, fasta priser
   100 större fastighetsägare

Nyheter

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.

Kanalplast för enkel montering

Kanalplast för återbruk

Kanalplast Coverboard från Tebo är ett tålig och lättviktigt skydd anpassat för att täcka in ytor som golv och väggar vid både nybyggnation och renoveringsarbete.