Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Ökad byggvaruanvändning första halvåret 2011

Nyheter

Ökad byggvaruanvändning första halvåret 2011

Ökad byggvaruanvändning första halvåret 2011
Återhämtningen på byggmarknaden fortsatte under det andra kvartalet i år och den totala byggvaruanvändningen ökade mer än väntat.

Årets andra kvartal ökade byggvaruanvändning med drygt 15 procent i årstakt. Siffrorna baseras på påbörjade husbyggnadsprojekt och löpande underhåll och reparationer.

Mer än prognosen
Detta är betydligt mer än prognosen för helåret 2011, som ligger på 7 procent. Den största ökningen kunde hänföras till industribyggande och offentliga lokaler. Efter en sämre start visar även kommersiella lokaler en ökning efter första halvåret.

 

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.