Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Offentligt husbyggande ökar

INGEN BILD
Det offentliga husbyggandet ökade under första kvartalet i år och trenden kommer att bestå fram till 2012, enligt prognos av Industrifakta.

Den offentliga sektorns husbyggnadsinvesteringar ökade med närmare 50 procent under första kvartalet i år. Den ökade aktiviteten har troligen en del att göra med det faktum att det är valår, vilket brukar generera en del investeringar.

Uppskjutna projekt startar

Under den senaste högkonjunkturen har en hel del nybyggnadsprojekt skjutits fram i väntan på lägre anbudspriser. Dessa projekt verkar nu ha kunnat komma igång, vilket samtidigt har inneburit att ombyggnadsarbeten fått stå tillbaka något.

Ökning under tvåårsperiod

Industrifaktas prognos för total påbörjad husbyggnad pekar på en ökning med i storleksordningen 12 procent i år och nästa år. Ökningstakten väntas avta 2012 genom en minskning i den dominerande offentliga sektorn.

 

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.