Nyheter

Offentligt husbyggande ökar

INGEN BILD
Det offentliga husbyggandet ökade under första kvartalet i år och trenden kommer att bestå fram till 2012, enligt prognos av Industrifakta.

Den offentliga sektorns husbyggnadsinvesteringar ökade med närmare 50 procent under första kvartalet i år. Den ökade aktiviteten har troligen en del att göra med det faktum att det är valår, vilket brukar generera en del investeringar.

Uppskjutna projekt startar

Under den senaste högkonjunkturen har en hel del nybyggnadsprojekt skjutits fram i väntan på lägre anbudspriser. Dessa projekt verkar nu ha kunnat komma igång, vilket samtidigt har inneburit att ombyggnadsarbeten fått stå tillbaka något.

Ökning under tvåårsperiod

Industrifaktas prognos för total påbörjad husbyggnad pekar på en ökning med i storleksordningen 12 procent i år och nästa år. Ökningstakten väntas avta 2012 genom en minskning i den dominerande offentliga sektorn.

 

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.