Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Offentliga aktörer minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Nyheter

Offentliga aktörer minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Offentliga aktörer minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart
Inom offentliga lokaler sjönk investeringarna i byggnader och lokaler under årets sex första månader, enligt en färsk konjunkturrapport från affärskonsulterna Navet AB. Jämfört med samma period 2021 minskade investeringarna med 13 procent. Signalerna på en sjunkande investeringsnivå inom offentlig sektor är flera enligt Navet.

För det första kan det ta tid innan regeringsbildningen blir klar och innan nya beslut om investeringar fattas. För det andra är kostnaderna för material ovanligt höga och för det tredje stiger räntenivåerna och det finns en risk för cementbrist. Kriget i Ukraina kan dessutom komma att leda till ökade flyktingströmmar, vilket innebär ökade kostnader för kommunerna.

Den allmänna ekonomiska osäkerheten kan leda till att offentliga aktörer blir mer avvaktande och att investeringar skjuts upp. Samtidigt finns det positiva tecken som gör att prognosen för det offentliga byggandet endast visar på en mindre nedgång: De offentliga finanserna är i gott skick och enligt SKR kommer den offentliga skuldkvoten sjunka fram till 2025, trots stigande räntenivåer.

Källa: Navet AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.